Kilde: Mathies Skaanlunds autobiografi - utdrag av L. Daae i (norsk) Historisk Tiddskrift 3. bind 1875 (S187) 

Foreslå en endring: Kilde: Mathies Skaanlunds autobiografi - utdrag av L. Daae i (norsk) Historisk Tiddskrift 3. bind 1875 (S187)