Absalon Pedersøns dagbok 1552–1572Kildeinformasjon

  • Tittel Absalon Pedersøns dagbok 1552–1572 
    Tittel Absalon Pedersøns dagbok 1552–1572 
    Kilde ID S321 
    Linket til Peder Kaas (sparre)