Ravn, Arthur; De første klokkere og skolelærere i Ofoten - Ofoten i historien, ÅrbokKildeinformasjon