Hoch Andersen, Ellen ; Family HistoryKildeinformasjon