Politiets registerblade i København 1892-1923Kildeinformasjon