Jydske Tegnelser, RigsarkivetKildeinformasjon

  • Tittel Jydske Tegnelser, Rigsarkivet 
    Tittel Jydske Tegnelser, Rigsarkivet 
    Kilde ID S213 
    Linket til Karen Nielsdatter Friis