Schiønning, Peter: Dagbok 1732-1812Kildeinformasjon