Richter, V.: "100 års Dødsfald i Danmark (1791-1890)"Kildeinformasjon