Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845 - av Bernt MoeKildeinformasjon

  • Tittel Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845 - av Bernt Moe 
    Tittel Biographiske Efterretninger om Eidsvolds-Repræsentanter og Storthingsmænd i Tidsrummet 1814-1845 - av Bernt Moe 
    Kilde ID S189 
    Linket til Lorentz Juhl
    Familie: Lorentz Juhl / Charlotte Würtzen