Mathies Skaanlunds autobiografi - utdrag av L. Daae i (norsk) Historisk Tiddskrift 3. bind 1875Kildeinformasjon