Nogle frederiksstadiske Dagbogsoptegnelser fra det 18de Aarhundrede - meddelt af E. A. Thomle i PHT 2-1Kildeinformasjon