Huitfeldt-Kaas, Henrik J.: Om Familien Brochmann i NorgeKildeinformasjon