Historier

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 Neste»     » Lysbildefremvisning

Nagel, Bernt Berntsson, 1610-1679Bernt Berntsson Nagel fikk borgerskap i Bergen, Hordaland 30 september 1636. Han ble nevnt i 1635 da han gikk til sak mot presten Peder Geblesen i Innvik i Nordfjord, da han og dattera Agnete, ikke ville stå ved at hun skulle gifte seg med Nagel. Saken kom opp for domkapitelet i Bergen i august 1635, der Nagel fikk skadebot for tort og svie. Han ble i en stevning fra 26. august 1635 om denne saken nevnt som "unge Berent Nagel, kjøbmand paa Stranden." Den 30. september 1636 tok han borgerskap i Bergen. Om den ovenfornevnte saken var årsaken til at han kort etter drog fra Bergen til Indre Sogn, skal være usagt. I september 1636 kom han til Indre Kroken, der han overtok drift av gården. En må derfor tro at de naustene som ved hus-takseringen for Bergen i 1645 og er oppført som "Berent Nagels nøster og 5 søboder med loft offuer som nu siges at være solgt til Stinche Dodt, værdi 1000 daler" gjelder han. De var antakelig arv fra faren, som det neppe her kan være tale om. Språkbruken ville da ha nevnt naustene som "salig Berent Nagels." Faren døde jo før 1635. Det var helt naturlig at Bernt Berntsson Nagel, etter å ha bosatt seg i Sogn, solgtee disse buene. Fra han giftet seg med Mette Sørensdotter bodde Bernt Nagel på Indre Kroken og drev den store gården, samtidig som han samlet og styrte annet jordegods i Sogn. Han drev handel og var ifølge sin formue og jordegodset sitt en viktig mann i Indre Sogn. Omtrent 1658-1661 var han forvalter av Kaupangergodset. Etter en opplysing fra tingboken for Indre Sogn ble det den 24. april 1663 fremlagt i retten et skiftebrev etter Bernt Nagels "salig hustru", Mette Sørensdotter, mellom han og barna hans, datert Kroken 21. og 22. november 1661. Mette er dermed død på Kroken i 1661. Bernt Nagel satt på Kroken til 1663, da han måtte overgi gården til odelsmannen, stesønnen Jan Jansson Teiste. Det vble en krangel mellom Nagel og stesønnen angående Kroken. Striden ble avsluttet med et forlik i retten den 25. april 1663, der Bernt Nagel fikk utbetalt 100 riksdaler. Forliket er blandt annet undertegnet av Bernt Nagel og sønnen hans, Bernt Berntsson Nagel den unge. I 1675 kjøpte Nagel gården Bruvold i Sogndal, som siden fikk navn etter han, Nagløyri. Denne gården overlot han til sønnen Anders Nagel, som drev den inntil faren døde, da han ble eier. De siste årene av levetiden sin bodde Bernt Nagel i Bergen. Slik ser en at han ved eit skøte, datert Bergen den 26. juni 1675, solgte en halvpart i gården Ølnes i Sogndal til Anders Sørensson Heiberg. Skøtet ble tinglest på tinget i Sogndal den 23. april 1677. Det må være Bernt Nagel som ble gravlagt i Bergen 20. desember 1679, idet en da kan se at det ble ringt til gravferd i St. Maria kyrkja over "Berendt Nagel".

Linket tilBernt Berntsson Nagel

» Vis alle     «Forrige 1 2 3 4 Neste»     » Lysbildefremvisning