Stedje, Sogn og Fjordane, Norge


Tre:  

Notater:
Stedje kirke var et av de eldste og største kirkestedene i Sogn. Kirken på Stedje er første gang omtalt i skriftlige kilder i 1184. Kirken ble revet i 1867. På en runestein ved Stedje Kirke står følgende tekst som antakeligvis er fra 100 tallet. " Kong Olav skjøt mellom disse steinene." Man mener at kongen skjøt med pil og bue for å blinke ut stedet hvor kirken skulle bygges.