Hans Kaas (mur)[1]

Mann Ca 1641 - 1700  (~ 59 r)


Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hans Kaas (mur) 
  Fdt ca 1641  [3
  • Dansk biografisk Lexikon oppgir "o. 1640". Hugo M-K skrev i sin første slektsopptegnelse: "Ifølge indskriften på hans kiste, døde Hans Kaas 1700, 60 år gammel; (se Hofmans Fundatssaml. IV p. 370). Angivelsen af hans fødselsår til 1657 er af flere grunde umulig."
   Fødselsåret ble av H-M-K oppgitt til "ca. 1640". I PhT 1-5 står det "1640 (?)", men i DAA1917 står det igjen 1657 - uten begrunnelse. Dette må skyldes en feil.

   1657 kan ikke være korrekt, ettersom han ble amtmann og giftet seg i 1673 (- og var page før det).

   Oppkalt etter sin farfar er det meget sannsynlig at han ble født før Jørgen Grubbe Kaas (f. jan. 1643), som er oppkalt etter morfaren. Dersom foreldrene ble gift 10 sep. 1640, er det sannsynlig at Hans ble født i 1641 eller 1642, og altså ikke var helt 60 år da han døde i mai 1700. [2]
  Kjnn Mann 
  Gravlagt 14 mai 1700  Holmen kirke, København Find all individuals with events at this location  [4
  Dd feb-mai 1700  København Find all individuals with events at this location  [4
  • Døde under et besøk [3]
  • Sorenskriver Mathies Skaanlund skriver i sin autobiografi -år 1699 (som må være en feiltagelse for 1700:
   "14 Januar: Gjorde jeg Velb. Hr. Stiftsbefalingsmand
   Hans Kaas Geleide til Drivstuen, da han skulde reise til
   Kjøbenhavn, hans Haandskriver Ole døde underveis, og Stiftamtmanden døde i Kjøbenhavn.". En annen gjengivelse av autobiografien skriver 1699 - 14. februar.
   [5]
  Gravfestet Ett 15 Mai 1700  Thyregod kirke, Nørvang herred, Vejle amt Find all individuals with events at this location  [1
  Notater 
  • Stiftamtmann.
  • Kaas, Hans, o.1640-1700, Stiftamtmand, ældste Søn af den tapre Oberst Jørgen K. (en Mur-Kaas) til Hastrup, der faldt i Fyn 30. Jan. 1658, og Karen Jørgensdatter Grubbe (d. 1695). Han er født paa Damsbo i Fyn og udnævntes 1673 til Amtmand i Smaalenenes og Frederiksstads Amter, hvilken Stilling han beklædte til 1687, men konstitueredes i 1676 under Indfaldet i Sverige som Generalkommissarius ved Feltarmeen og var fra 1677-83 Overkommissarius i Norge. I 1683 blev han Justitsraad og Assessor i Overhofretten samt udnævntes i 1687 til Stiftamtmand i Throndhjem, hvor hans Forhold til Generalmajor Johan Vibe i længere Tid var spændt, indtil Grev Christian Gyldenløve under sit Ophold der i 1695 istandbragte en Forsoning. Hans alt for summariske Optræden mod Throndhjems Magistrat 1691 under en skandaløs Sag paadrog ham en Reprimande. Foruden Fædrenegaarden Hastrup i Jylland havde han med sin Hustru faaet Del i Elmgaard [Elingaard] i Onsø, som han beboede, medens han var Amtmand i Smaalenene, men siden solgte, samt end videre en Ottendedel i Kanestrøm paa Nordmøre, hvorhos han ogsaa kjøbte nogle mindre Ejendomme i Nærheden af Throndhjem. Imidlertid efterlod han kun ubetydeligt ved sin Død, der indtraf under et Besøg i Kjøbenhavn i Aaret 1700. Han blev 6. Avg. 1673 gift med Sophie Amalie Bielke (f. 1650 d. 16. Juni 1703), en Datter af Rigsadmiral Henrik B. (II, 327).

   Personalhist. Tidsskr. IV, 179. V, 284.
   Nor 1893-94, S. 85 ff.


  • Kaas, Hans. - F. ca. 1640 på Damsbo i Fyen. [Admin: At han var født på Damsbo bekreftes ikke av andre kilder, f.eks. Trap; Danmark, som ikke gir foreldrene noen tilknytning til stedet.]
   - Sønn av oberst Jørgen Kaas til Kastrup og Karen Jørgensdtr. Grubbe.
   - Amtmann over Fr.stad og Smålenene, bestalling 4/11 1673. Overkommissarius fra 1/8 1675, (bestallingsbrev 23/7 1677) til 1/1 1683.
   - Rittm. ved obl. Scharnhorsts eskadron ryttere 15/5 1678.
   - Avgatt som sådan 30/9 1679, da Gyldenløvefeiden var slutt.
   - Justisråd og assessor i overhoffretten 1683.
   - Stiftamtmann i Trondhjem 1687.
   - Døde i 1700 under et besøk i Kj.havn.
   - Gift 6/8 1673 med Sophie Amalie Bielche, f. 1650, død 16/6 1703, datter av riksadmiral Henrik Bielche. [3]
  • Han var amtmand i smålenene 4/11-1673 - 1687, og konstitueret generalkommissarius ved feltarmeen 1676 i Viken, 23/7-1677-1683 overkommissarius i Norge, stiftsamtmand i Trondheim 1687 - 1700 og justitsråd og assessor i overhofretten Ifølge indskriften på hans kiste, døde Hans Kaas 1700, 60 år gammel; (se Hofmans Fundatssaml. IV p. 370). Angivelsen af hans fødselsår til 1657 er af flere grunde umulig.
   Onsø kirke (Smaalenerne) blev foræret 1681 en alterdug og en sølvoblatæske af Hans Kaas; 1684 en messehagel af rødt gyldenfløil med baldyret krucifix og sølvmor af nysnævnte Kaas.
   (Nicolaysen Norske stift. III p. 255-256).
   [1]
  • Følgende i en biografi om biskop Peder Krog belyser en annen strid som Hans Kaas måtte håndtere som amtmann i Trondheim:

   "Biskop Krog kom til Trondheim sommeren 1689. Med hans intellektuelle overlegenhet, hans autoritære legning og rastløse virketrang var det duket for strid. Han sendte et rundskriv til alle stiftets sogneprester med et spørreskjema om de kirkelige forhold i de enkelte prestegjeld. Svarene må ha vært nedslående. Kongen hadde skaltet og valtet med kirkens inntekter, enten til egne formål eller til ?benådninger? til ulike standspersoner; f.eks. var 13 prestegjeld med 51 kirker ?benådet? til 7 personer i Trondheim.

   Sammen med stiftamtmann Hans Kaas fikk biskop Krog 1692 opphevet benådningene. Kirkens inntekter ble bortforpaktet på åremål og pengene brukt til å sette kirkene i stand. Opprydningene hadde skaffet ham ?udødelig Had og Hevngjerrighed paa Halsen?, sier han. Kaas' etterfølger Iver von Ahnen (1700?22) stilte seg på biskopens motstanderes side."
   [6]
  • 26 jun 1697 kgl. resolusjon, at hans kone Sophie Amalie Bielke årl. [årlig] må få 200 rdl. til sine børns underholdning, foruden hvad der 2/2 blev hende forundt.
   (Rtk: Orig. kgl. resol.) [7]
  • Registrert i Frederikstads byregnskap 29. mai 1674 vedr. kobberskatten. Han er der omtalt som "Edelle och Vellbaarne Hans Kaaß Ambtmand offuer Fredrichstad och SmaaLehnene". [8]
  • I 1694 solgte den dansk-norske kong Christian V Froøyene til stiftsmann og justisråd Hans Kaas i Trondheim. [9]
  Person ID I506  Kaas | Kaas
  Sist endret 10 Sep 2014 

  Far Jørgen Kaas (mur),   f. ca 1618, Østergaard (Tidl. Kilegaard eller Kiil) Find all individuals with events at this location,   d. 30 Jan 1658, Fyn Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 40 r) 
  Mor Karen Grubbe,   f. 19 Jan 1616, Halsted kloster Find all individuals with events at this location,   d. 23 Mar 1695, Lerbæk Find all individuals with events at this location  (Alder 79 r) 
  Gift 10 Sep 1640  [1
  Famile ID F190  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Sophie Amalie Bielke,   f. 1650, Elingaard, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 16 Jun 1703, Jacob Gottfried Beckers gaard, Odense, Fyn Find all individuals with events at this location  (Alder 53 r)  [10
  Gift 06 Aug 1673  [3
  Notater 
  • Opplysningene om barna inneholder samlet motstridende opplysninger.
  • "Der hersker megen uoverensstemmelse i angivelsen af børnenes antal. Gravskriften kender kun 7 børn, hvoraf 2 var døde før forældrene; af de 5 overlevende skulle der være 1 søn og 4 døttre; må dog være fejlagtig da mindst 3 sønner og 4 døttre overlevede forældrene; lægger man hertil de 2, som skal være døde før forældrene, er der imidlertid endnu 5 tilbage, om hvem man intet ved, og som kanske derfor burde udgå af stamtavlen; særlig gælder dette de under X. 7-10 opførte 4 børn som vel neppe alle kan være fødte mellem Helene Sofie Kaas f. 1682 og Henrik Bjelke Kaas f. 1686. Birgitte Helvig Kaas X7 og Beate Helvig Kaas X14, er vel samme person. Børnenes rækkefølge er også meget usikker. Jens Jørgen Kaas X12 må således vel være af de ældste børn (muligvis med X2), da han ved sin død 1704 allerede var kaptajn i garden, og således neppe kan være født efter broderen Henrik Bjelke Kaas, der først 1706 blev løjtnant.
   H. M. -K" [1]
  • "Jens Jørgen Kaas f. 1682 d. ung" i Hugo Munthe-Kaas' oversikt er fjernet, ettersom Hans Kaas er registrert med flere barn enn han ang. skulle ha, og en sønn ved samme navn allerede er reg. født 1678 og må være født så tidlig for å være kaptein ved sin død 1704. [1]
  • Birgitte Helvig f. ca 1686 er også fjernet. Det finnes ikke noen dokumentasjon på henne. Det er utenkelig at foreldrene skulle døpe to barn med første fornavn Birgitte. Den eldste Birgitte, gift med Huitfeldt, er vel dokumentert.
   Videre er det et annet barn som også har Helvig som fornavn nr 2, Beate Helvig. Hun er også vel dokumentert. [2]
  Barn 
   1. Jørgen Kaas (mur),   f. ca 1674
   2. Jens Jørgen Kaas (mur),   f. 1675,   d. 13 Aug-14 Okt 1704, Donauswerth Find all individuals with events at this location  (Alder 29 r)
   3. Henrik Bielke Kaas (mur),   f. 3 Jan 1678, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 4 Jul 1680, København Find all individuals with events at this location  (Alder 2 r)
  +4. Edele Cathrine Kaas (mur),   f. 1679,   d. xx Jun 1741, Næstved sogn, Hammer herred, Præstø amt Find all individuals with events at this location  (Alder 62 r)
  +5. Birgitte Christine Kaas (mur),   f. 02 okt 1682, Elingaard, Smaalenene, Norge Find all individuals with events at this location,   d. 14 Aug 1761, Elingaard, Smaalenene, Norge Find all individuals with events at this location  (Alder 79 r)
  +6. Lene Sophie (Helene Sophie) Kaas (mur),   f. 1682-1684,   d. 26 Mar 1732, Christiania Find all individuals with events at this location  (Alder 48 r)
   7. Dorthe Margrethe Kaas (mur),   f. 1673-1700,   d. xx Mar 1732, Drammen Find all individuals with events at this location  (Alder 32 r)
   8. Margrethe Elisabeth Kaas (mur),   f. 1673-1700
   9. Henrik Bielke Kaas (mur),   f. 07 Sep 1686, Elingaard, Østfold Find all individuals with events at this location,   d. 01 Jul 1773, Boltinggaard, Gudme herred, Svendborg amt, Fyn Find all individuals with events at this location  (Alder 86 r)
   10. Christian Jørgen Kaas (mur),   f. 1673-1700,   d. liten
   11. Hans Christopher Kaas (mur),   f. 10 Feb 1695, Trondhjem Find all individuals with events at this location,   d. 13 Feb 1723, Stubbekøbing, Falster Nørre herred, Maribo amt Find all individuals with events at this location  (Alder 28 r)
  +12. Beate Helvig Kaas (mur),   f. 1690-1700,   d. xx Jun 1768, Nyborg, Vindinge herred, Svendborg amt Find all individuals with events at this location  (Alder 68 r)
  Sist endret 25 Jul 2012 
  Famile ID F194  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Kilder 
  1. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  2. [S06] EMK (Admin).

  3. [S58] Ovenstad,: "Militærbiografier: den norske hærs officerer 1628-1814.

  4. [S18] Begravelsesprotokoll scannet .

  5. [S170] Historisk Tidsskrift - norsk.
   Bind 3 V, 1875

  6. [S55] Store Norske Leksikon .
   Biografi om Peder Krog.

  7. [S206] Nygårds sedler.

  8. [S120] Riksarkivet - Norge.
   Rentekammeret, Byregnskaper, Fredrikstad, nr. 26, Kobberskatten 29.5 1674.

  9. [S57] Wikipedia - norsk.
   Om Froan.

  10. [S1] Danmarks Adels Aarbog, (Danmarks Adels forening).