Hartvig Kaas (mur)[1]

Mann Ca 1547 - 1625  (~ 78 r)


Personlig informasjon    |    Media    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Hartvig Kaas (mur) 
  Fdt ca 1547 
  Kjnn Mann 
  Dd 10 Sep 1625  [1
  Notater 
  • Barnløs. [1]
  • Til Møllerup og Hessel

   Møllerup, Feldballer sogn, Sønder herred, Randers amt, er en ældgammel gård, der ved arv kom til Herman og Hartvig Kaas til Hessel, sønner af Erik Kaas til Gjelskov. Da Hartvig Kaas døde uden børn, arvede hans part af hans broderbørn Iver Kaas til Ulstrup og Anne Nielsdatter Kaas (+1650) gift med Hartvig Bille til Damsgaard, der 1626 blev eneejer af Møllerup.
   (Trap. Danm. V. p.645)

   Hessel, Aalsø sogn, Tønder herred, Randers amt, ejedes 1391 af Kristen Kaas og senere af Hartvig Kaas, der 1623 skal have solgt den til rigsadmiral Albert Skeel.
   Trap. Danm. V. p.633)

   Hartvig Kaas nævnes til "Komdrup" i en fortegnelse på tiender under Aalborghus len 1591. Han synes at have fæstet en af tienderne i Nørre Kongerslev sogn. Komdrup sogn ligger i Hellum herred omtrent 3 mil sydøst for Aalborg.
   F. Hvas. Familien Hvas IV. p. 230)
  • Albert Skeel, f. ca. 1550, (søn af Herman Skeel og Kirsten Knudsdatter Rud) stilling gårdejer, død d. 27 Jan 1609, Horsens torv, begravet Junget kirke. Albert Skeel var den sidste af sin slægt, der ejede Jungetgaard, Viborg amt. Albert Skeel måtte på grund af sin voldsomme adfærd bøde med livet, han blev henrettet 27 januar 1609, på Horsens torv. Paa Pinsemarkedet i Aalborg 1600 kom han i Klammeri med Niels Juul til Kongstedlund, hvem han gav Banesaar. Albert Skeel flygtede ud af Riget, men det lykkedes at tilfredsstille den dræbtes Slægt, som fik en stor Sone, 2000 Rigsdaler og han slap for videre Tiltale. Men da Albert Skeel i Okt. 1608 i Viborg paa Vejen fra Landstinget, hvor han var mødt i en Retssag, tilføjede sin Modpart, Fogeden paa Brandholm, Ulivssaar , undgik han ikke sin Straf, da Drabet maatte betragtes som overlagt. Herredagen i Horsens dømte Albert Skeel 25. Jan. 1609 fra Livet, og 2 Dage efter fuldbyrdedes Dommen paa Torvet i Horsens. Albert Skeel var gift med Anne Kaas, en Datter af Bjørn Kaas.

   --

   Aarfeide af 1602.
   (Gl. Kgl. Mskrsl. Fol. 844, Ry do. 4to 1263, Marm. Dan. II.224, D. Mag. III. 318, IV. 243.

   Vi efterskrevne, Ove Juul til Meilgaard 1) paa mine egne og min salig Broders Børns Vegne, som jeg er ret Værge for, saa og mine Søstres 2) som jeg og er ret Værge for, deres Vegne, - Iver Juul til Willestrup 3) Mouritz Stygge til Holbekgaard 4) Frue Ane Stygge, sl. Niels Juul's til Kongstedlund 5) hendes Lavværge Christopher Michels til Lundbek 6) Hartvig Kaas til Hørupgaard 7) – gjøre Alle vitterligt og kjendes med dette vort aabne Brev, at som ærlig og velbyrdig Mand Albert Skeel til Jungetgaard haver (desverre) dræbt og ihjelslaget vores Kjære Huusbonde, Broder, Svoger og Blodsforvant, Ærlig og Velbyrdlig Mand Niels Juul til Kongstedlund, for hvilket han nu var indstævnet for Kgl. Majestæts og menige Danmarks Riges Raad; da efterdi hans Slægt, Byrd og Blodsforvante, Svoger og Venner baade nu og tidt og ofte tilforn paa hans Vegne os have andraget, at vi for deres og hans Hustrues og Børns Skyld, som og er vores Slægt, Byrd og Blodsforvante, ville afstaa, hvis Tiltale og Rettergang vi kunne have til hannem for samme Sag; - da efter deres flittige Begjæring og Underhandling og for deres og hans Hustrus, Børns og deres Slægts og Venners Skyld, have vi samme Stævning og Tiltale afstaaet, efter den Contracts Lydelse, som samme gode Mænd og derom imellem gjort have, som baade hvilken Contract forbenævnte Albert Skeel skal have sig i alle Maader at forholde, som en ærlig Adelsmand egner og bør og vel anstaaer. Og efterdi oftebemeldte Albert Skeel nu haver gjort os Knæfald og Afbedelse efter den Skik, Vane og Viis, som her udi Riget blandt Adelen og Ridderskabet brugeligt er, og eftersom Contracten hannem tilholder, da have vi nu derimod fornævnte Niels Juul's efterladtes hustru, hendes Børn og vores Slægt og Byrd paa Fædrene og Møderenesiden for baade fødte og ufødte opreist fornævnte Albert Skeel og gjort hannem og nu med dette vort aabne Brev gjør hannem og hans Børn, Slægt og Byrd, baade paa Fædrene- og Mødernesiden, fødte og ufødte, en tryg, varagtig, Maade skal respekteres eller opdages 8) men evindeligen og urykkeligen at holdes af os og vore Efterkommere, eftersom forskrevet staaer, som det sig ærlige Adelspersoner egner og bør i alle Maader.

   Dets til ydermere Vidnetsbyrd at dette skal og urykkeligen holdes og efterkommes skal udi alle Maader, som forskrevet staaer, have vi med fornævnte Niels Juul's Hustru hængt vore Signetter her nedenfor og underskrevet med vores egne Hænder og venligen tilbedet med os at besejle og underskrive ærlige og velbyrdige Mænd Christian holk til Høygaard 9) Høvedsmand paa Hald, Niels Stygge til Søgaard 10) Thomas Maltesen til Tanderup 11) Erik Høeg til Clarupgaard 12), Erik Lunge til Stougaard 13), og Frans Juel til Palstrup 14).
   Actum Viborg d. 20de Dag 1602.


   1) Broder til den Dræbte. Glæsborg Sogn, Nørre Herred, Randers Amt, Trap II. 528.
   2) Kirstine og Else Juul.
   3) Broder til den Dræbte. Ustrup Sogn, Hindsted Herred, Trap II. 232.
   4) Slægtning af Enken. Holbæk Sogn, Rougsø Herred, Trap II 492.
   5) Datter af Thomas Stygge til Frøstrup og Christence Væbner. Sønder Kongerslev Sogn, Hellum Herred, Trap II. 215.
   6) Christopher Mikkelsen Tornekrands var gift med Dorthe Juul, den Dræbtes Søster. Bislev Sogn, Hornum Herred, Trap II. 214.
   7) Gift med Ane Juul, den Dræbtes Søster. Hørup Sogn, Lysgaard Herred, Trap II. 385. Hartvig Kaas eiede ogsaa Møllerup, Felballe Sogn, Sønder Herred, Randers Amt, Trap II 549, og Hessel, Aalsø Sogn, samme Herred, Trap II. 537.
   8) C.=opsiges.
   9) Greis Sogn, Rørvang Herred, Trap II. 882. 10) Nors Sogn, Hillerslev Herred, Trap II. 114 11)Th. M. Sehested, gift med Enken efter Juul. Sneibierg Sogn, Hammerum Herred, Trap II. 775. 12)Hans Svigermoder var en Juul. Klarup Sogn Fleskum Herred, Trap II. 200.
   13) Hans Moder var en Juel. Øster Nykirke Sogn, Nørvang Herred, Trap II. 886.
   14) Høibierg Sogn, Lysgaard Herred, Trap II. 382
  • Nr. 1941 • København 22.06.1593
   Dombog 13, Fol. 439V-441R
   Anders Kaas; Hartvig Kaas (adel • Kiel; Højrup, Hillerslev S., Sallinge H., Svendborg A.) mod Jacob Høg (adel • Trudsholm, Kastbjerg S., Gjerlev H., Randers A.)
   Køb og salg - skøde (retspleje, forlig; ejendom, gårde, skøde, pant) • Kongen til stede; hele rådet til stede • 1. instans.
   Udfald: Forlig
   Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi han af Claus Hvidtfeldt havde fået skøde på en gård, skønt de havde aftalt med Claus Hvidtfeldt, at de skulle indløse gården, der var pantsat til Erik Bille.


  Person ID I407  Kaas | Kaas
  Sist endret 4 Nov 2010 

  Far Erich Mogensen (Kaas) (mur),   f. ca 1500, Hillerslev, Salling, Svendborg Find all individuals with events at this location,   d. ca 1556  (Alder ~ 56 r) 
  Mor Anne Emmiksen,   f. etter 1510, Frørup sogn, Slesvig Find all individuals with events at this location,   d. ca 1561, Salling, Svendborg Find all individuals with events at this location  (Alder ~ 51 r) 
  Gift etter 1528  Svendborg Find all individuals with events at this location 
  Notater 
  • Hugo M-K,s fødeslsår for barna kan ikke stemme.
   Fødselsåret 1521 for Mogens er ikke underbygget med kilder eller begrunnet. Det er 14 år før antatte fødselsår for neste barn. Ettersom yngste bror, Jørgen, med gode kilder, er født så sent som i 1554, kan ikke moren ha vært født før 1510. Da kan ikke Mogens ha vært født før 1528. [2]
  • Anne Emmiksen skrev seg til Gelskov i 1553. [2]
  • Trap; Danmark om Gelskov:
   "....Thale Flemming. Hun var g.m. Emmeke Hartvigsen (Emmiksen) til Revsø (Gram hrd.) og Brændore (t tidligst 1523)og levede endnu 1547. De afstod 1517 en femtepart i G. til hr. Otte Holgersen Rosenkrantz til Boller og Næsbyholm (t 1525), hvorom 1541-42 var sag ved rettertinget ml. dennes søn Holger Rosenkrantz til Boller m.m. (t 1575) og hans søskende på den ene side og ovenn. Thale Flemmings to døtre: Magdalene og Anne, der i øvrigt havde arvet gden., på den anden side. Magdalene var g.m. Albert Maltesen (Viffert) til Albæk (t tidligst 1585), hvis tilknytning til G. var ringe; Anne (t 1561), der 1553 skrev sig til G., ægtede Erik Kaas (Mur-K.) (t 1556)."
  • Etter oppkallingsreglene skulle Mogens være første sønn, Emmike andre sønn. Gertrud første datter og Thale andre datter. Barnas rekkefølge og antatte fødselsår er endret for å tilfredsstille dette. [3]
  • Nr. 417 ? Ribe 03.05.1542
   Dombog 4, Fol. 13R-14R
   Erik Kaas; Tale Flemming (adel ? Brænore, Taps S., Nr. Tyrstrup H., Vejle A.) mod Holger Rosenkrantz (adel ? Boller, Uth S., Bjerre H., Vejle A.)
   Hævd og besiddelse - ejendom (ejendom, gods, betroelse) ? Kongen fraværende; 19 fraværende fra rådet ? 1. instans.
   Udfald: Frikendelse
   Resume: Sagsøgerne tiltalte sagsøgte, fordi denne ikke ville tilbagegive Tale Flemming noget gods, hun havde givet Otte Rosenkrantz pro forma for at lægge en dæmper på hendes mands ødselhed.
  Famile ID F46  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Anne Juul,   f. 11 Mai 1547, Aalborghus Find all individuals with events at this location,   d. 2 Des 1623  (Alder 76 r) 
  Gift før 01 Feb 1589  [3, 4
  Sist endret 4 Nov 2010 
  Famile ID F186  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Bilder
  Kaas, Hartvig, f 1547 utsnitt av gravsten i Feldballe kirke
  Kaas, Hartvig, f 1547 utsnitt av gravsten i Feldballe kirke

 • Kilder 
  1. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  2. [S30] Trap, J.P.: Danmark.

  3. [S06] EMK (Admin).

  4. [S28] Gravstenogepitafier.dk.