Birgitte Kaas (mur)[1]

Kvinne Ca 1679 - 1754  (~ 75 r)


Personlig informasjon    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Birgitte Kaas (mur) 
  Fdt Ca 13 Mar 1679  Hastrup, Thyregod, Vejle amt Find all individuals with events at this location  [1
  • Birgittes bror Ullrich ble i følge sin gravsten født på Hastrup i 1677. Da er det sannsynlig at også Birgitte er født der. [2]
  Kjnn Kvinne 
  Dd 28 Nov 1754  [1
  Gravlagt 19 Des 1754  Vedersø kirke, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location  [1
  Notater 
  • "jmfr. på Rybjerggaard - 1717 12/11 fik hun kgl. bevilling på å være sin egen værge, men med broren, schoutbynight Ulrik Kaas som kurator.
   (Jyske Registranter 25.238)(nr. 130)" [3]
  • En Birte Kaas på Skovsgaard står fadder til Rudbek G. Kaas 27 feb. 1712. Det må antakelig være denne, søster av banets far, Jørgen Kaas. [2]
  • "Hun skickede seg ilde i sin ungdom." [1]
  • Utdrag av emk's (Admins) innlegg i DIS Danmark vedr.
   Wabjergs bok "Sønder Lem kirke og dens prester":
   "Blant annet oppklares hvordan Birgitte Kaas (B. S. Sehesteds datter), enke på Aabjerg i Vedersø sogn, kunne ha myndighet til å utstede kaldsbrev for Sønder Lem Sogn - til en ny hjelp og etterfølger for den 82 år gamle Allerup. Her følger et konsentrat av den aktuelle eierhistorien fra Wabjergs bok:

   "Under og efter skaanske Krig 1675-79 var Kronen som saa ofte før i stærk Pengetrang og greb da til det Middel at sælge væk af Kirkerne. Amtmand over Lundenæs og Bævling Amter Jørgen Grubbe Kaas til Hastrup og Rybjerg fik 1689 Skøde på Lem Kirke med Tilligende som Vederlag for hans Tilgodehavender hos Kronen. 2 Aars Gage og 158 Rigsdaler og 4 1/2 Mark. Han skulle holde Kirken ved Magt, maatte kalde Præst og Degn, men skulde dog have Kongens Bekræftelse, naar Præst blev kaldet." (Lang kildehenvisning)

   En eller annen gang før 1726 ble kirken solgt til Reg.kvartermester Jens Falk, som i 1729 solgte den videre til kammerråd Nicolaj Hellevad, som igjen solgte den videre til Birgitte Kaas i 1745.

   Allerups hjelp og påtenkte etterfølger, Leuchter, var altså død året før. Jeg sitter med en sterk følelse av at Birgitte Kaas sitt "tilbakekjøp" av kirken var motivert av Allerups situasjon. Utifra slektsopplysningene hadde hun ingen annen tilknytning til Sønder Lem sogn. Allerede 15. februar 1745 utsteder nemlig Birgitte Kaas et kaldsbrev til Niels Bollerup som adjunctus og etterfølger for Christen Allerup. Allerup var da 82 år gammel og kunne ikke lenger ta vare på seg selv eller utføre prestegjerningen.

   Straks etter Allerups død, etter kun to års eierskap, selger Birgitte Kaas kirken igjen, til - nettopp - Johan Frederik Wedel, som i følge Allerups skifte var hans dattersønn." [2]
  Person ID I1214  Kaas | Kaas
  Sist endret 7 Nov 2011 

  Far Jørgen Grubbe Kaas (mur),   f. 11 Jan 1643, Østergaard, Munkebo sogn, Bjerge herred Find all individuals with events at this location,   d. 27 des 1711, Rybjerg, Velling sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location  (Alder 67 r) 
  Mor Birgitte Sophie Sehested,   f. 2 Mar 1644, Vordingborg slot, Baarse herred, Præstø amt Find all individuals with events at this location,   d. xx Des 1721, Rybjerg, Velling sogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find all individuals with events at this location  (Alder 77 r) 
  Gift etter 1670 
  • De er trolig gift i 1671 eller de nærmeste årene etterpå. I kirkeboken for Ryde var det etter all sannsynlighet Birgitte Sophie som bar barn til dåpen ved tre anledninger i 1669-1671:
   08. aug 1669: "Jomfru Birette Sophia bar barnet"
   12. juni 1770: "Jumfru Beritte paa Ryhaff baar barnet"
   05 mar 1771: "Jumfru Beritte baar barnet". [4]
  Notater 
  • De eldste sønnene er registrert med ombyttet plass i barnerekken i forhold til det som står i DAA 1917. Fødselsårene er der angitt uten dato eller dokumentasjon/kilde. At Jørgen, oppkalt etter farfaren, må være den eldste, er overveiende sannsynlig. Malte bør være den nesteldste, oppkalt etter morfaren.

   I DAA 1917 er datteren Margrethe oppført som "Anne Margrethe", uten fødselsår, vigsel eller dødsår, kun med følgende tekst; "boede 1711 paa Skovsgaard (30), skal have været g. m. sin Ridefoged."
   Note (30): "Topografisk Samling i Rigsarkivet, Pergament Movtrup."
   Fornavnet Anne er feil i h.h.t. all annen dokumentasjon, blant annet hennes signatur i testamentet til Berithe Cathrine Kaas 1715. "Anne" er trolig fremkommet ved feiltyding av dåpsprotokollan til Rudolph Offenberg 12. jan. 1711, der hun bar barnet. Det står Anne Margrethe med "Anne" kladdet over. Overkladdingen er ved nærmere undersøkelse prestens overstrykning, men er muligens tolket som en flekk av kilden til DAA.

   Hun ble etter all sannsynlighet døpt kun Margrethe - oppkalt etter sin mormor Margrethe Reedtz. [2]
  • Birgittes Sehesteds kusine, Øllegaard Sehested, var gift med Niels Kaas, halvbror av Jørgen Grubbe Kaas' far.
  • Ølufgaards historie:
   "Som følge af gæld måtte S. Staverskov sælge sine godser og mange fæstegårde. Ølufgård måtte afstås 1664. 1664 – 1697: Margrethe Redtz (enke efter Malthe Sehested til Rydhave). Hun boede ikke på Ølufgård, men bortforpagtede den (bl. a. til Niels Nielsen, Enderupholm). 1697 – 1719: Birgitte Sofie Sehested (datter af foregående). Gift med Jørgen Grubbe Kaas. De boede heller ikke på Ølufgård, men bortforpagtede den." [5]
  • Til Rybjerg og Øllufgaard. Sønnen Ulrich ble født på Hastrup ("Harstrup") i 1677 i følge dennes gravsten.
  • 18, juli 1708 fikk Jørgen Grubbe Kaas og Birgitte Sophie Sehested bevilling på at lengstlevende måtte få sitte i uskiftet bo. Det opplyses da at de har vært gift i 40 år.
   (Suppl. Prot. 1708, I, Nr. 23).
  Famile ID F179  Gruppeskjema  |  Familiediagram

  Familie Christen Linde,   f. 29 Sep 1697, Aabjerg Find all individuals with events at this location,   d. 06 Mar 1743  (Alder 45 r)  [1
  Gift 23 Sep 1724  [1
  Notater 
  • Deibjerglund ble solgt av broren Hans, samme år som Birgitte ble gift, i 1724. [2]
  • Lundenæs og Bøvling amter
   Skifteprotokol 1741-1749 - B 8 - 1078;
   "149 Bevilling til uskiftet bo på Åbjerg [i Vedersø sogn]. 21.5.1725, fol.618B.
   Bevilling til uskiftet bo for Christen Linde til Åbjerg og hustru Birgitte Kaas."
  Sist endret 26 Des 2010 
  Famile ID F481  Gruppeskjema  |  Familiediagram

 • Kilder 
  1. [S05] Danmarks Adels Aarbog 1917 - slekten Kaas (mur) .

  2. [S06] EMK (Admin).

  3. [S206] Nygårds sedler.

  4. [S20] Dåpsprotokoll scannet.

  5. [S93] Vester Nebel Sognearkiv.