Notater


Tre:  

Treff 1,501 til 2,000 av 5,693

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1501 Deres barnebarn Florentina Lónyay er oppgitt som gift med Jánós Lónyay av den andre grenen - som innebærer at to par ektefeller opptrer med nøyaktig samme navn. Samtidig er det to generasjoners forskyvning for ektemannen til barnebarnet Florentina. Dette sannsynliggjør at det er feil i genealogien i grenen til den yngre Florentina. Familie (F2035)
 
1502 Deres fedre var brødre. Familie (F2246)
 
1503 Deres søsken, Henrik Valentin Kaas og Maren Mathilde Hansen giftet seg åtte år tidligere. Familie (F555)
 
1504 Deres søsken, Johan Vilhelm Kaas og Karoline Sofie Hansen giftet seg åtte år senere. Familie (F581)
 
1505 Dersom Maren Holck levde til 1704, må hun også være mor til Edel Christiana Holck Schmidt som ble båret til dåpen av "Capitain Schmidt" 30. jan 1703.
Maren ble oppgitt som død i testementet til Magdalene Kaas, datert 27. okt 1707. 
Holck, Maren (I2400)
 
1506 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nordbye, Eva Karin (I1136)
 
1507 Det ble 30 mar 1859 født en Else Dorthea, datter av Hans Pedersen, i Bragernes kirke, Drammen - som kan være henne. Alderen stemmer med FT 1801. 2. fornavn Dorthea fremkommer imidlertid ikke ved vielsen eller i folketelleingen 1801 for Halsteen Evensens hustru. Navnet Else Hansdatter var såpass vanlig at muligheten for at det ikke er rette dåp, er stor. Uten annen dokumentasjon kan dåpen ikke registreres for Halsteen Evensens hustru. Hansdatter, Else (I4763)
 
1508 Det ble berettet for Christina 10. mai 1749. Søsteren Maria ble det berettet for 8 dager senere. Maria ble begravet 17 dager etter henne, 8. juni. Mangor, Christina (I1348)
 
1509 Det ble berettet for Maria 18. mai 1749. Søsteren Christina ble det berettet for en uke tidligere, 10. mai. Christina ble begravet 22. mai. Mangor, Maria (I132)
 
1510 Det eksisterer to utgaver av kirkeprotokollen - den ene trolig en renskriving av den andre. I den opprinnelige skrives navnet Anna Margreta Catrina, i den andre Anna Margrete Cathrine. Alt det øvrige - dato og alder er likt. Kaas (mur), Anna Margrete Cathrine (I1383)
 
1511 Det er alment godtatt av historieforskere at Erik Christophersen Løvenbalk var sønn av kong Christoffer II av Danmark i dennes utenomekteskaplige forhold til "Jomfru Lunge".  Løvenbalk, Erik Christophersen (I2189)
 
1512 Det er antakelig "Johan Rærnet" det står i dåpsprotokollen. Ved konfirmasjonen står det "Johan Reinert". Han er altså trolig oppkalt etter farens brødre; Johan Preben og Reinhardt Friderich. Kaas (mur), Johan Reinert (I797)
 
1513 Det er antakelig hun som sto fadder i en dåp 20. juni 1747 i Næstved for Anna Margrethe Kaas av sparre-slekten, barnet til hennes 33-årige kusine Dorothea Sophie von Eichstädt. Selv må hun ha vært ca 17 år. I likhet med rittmester Keyserlingk sto hun også fadder for dåpen 13 dager før, da von Eichstedts barn ble døpt de Place, NN (I4487)
 
1514 Det er antatt at han må ha vært gift med en av slekten Qvitzow ettersom rigskansler Jørgen Qvitzow var blant hans ettermålsmenn (dvs, de som krevde straff/erstatning).  Familie (F116)
 
1515 Det er antatt at Werner Kaas er faren og at Mogens er født utenfor ekteskap. Kaas, Mogens (I2594)
 
1516 Det er en "Amund Amundsen", Fagernes, som står forlover for Andreas Martinus Andersen, 24 år, i Ankenes kirke 31. des. 1848.  Amundsen, Amund (I6001)
 
1517 Det er en liten mulighet for at det er henne som er begravet fra Korskirken 11 mai 1737 som "Enke Gjertrud Marie Hagelin, 76 år, Rode 19-7". I så fall er både etternavnet og alderen feil. Kaas (mur), Gertrud Marie (I267)
 
1518 Det er en liten mulighet for at paret bodde i hans bolig i Christiania, og at barnet ble fraktet til Asker for dåpen. Kaas (mur), Frederica Elisabeth C. (I1187)
 
1519 Det er en liten mulighet for at Peter Willumsens mor, Ane Mathiasdatter, ikke er indetisk med den Ane man har funnet dåpen til med Mathias Hansøn og Joenetha Joensdatter som foreldre. Men dette er den eneste passende dåpen som er funnet i Trondheims kirkebøker fra 1746 til 1762 og årstallet stemmer bra med folketellingen i 1801. Faddernes etternavn har tilknytning til Ofoten, dit Anes sønn og datter reiste i løpet av oppveksten. Familie (F2132)
 
1520 Det er flere Kaas-familier som har fått påført en sønn Herman og/eller en sønn Hartvig uten tilstrekkelige opplysninger som påviser deres eksistens eller tilhørighet - Christen Kaas og Herman Kaas til Refstrup. Det kan virke som disse er lagt inn i slektstreet som "alternative/mulige" plasseringer for personer som senere har fått sin plassering et annet sted i slektstavlen.

Det er ikke ennå verifisert at det er hold i kilder for at den Hartvig som man oppgir karrieren til, var en sønn av Christen. Han står ikke som medunderskriver av farens panteerklæring på Skibstedgaard, slik hans søstre gjør (evt. ved sin ektemann). 
Kaas (mur), Hartvig (I1299)
 
1521 Det er flere med kallenavnet Lange-Jens foruten ham i kildene - hans morfar og Jens Hvas til Ormstrup (død før 1503) - som han selv var morfar til. Muligens en forveksling vedr. Jens Ovesen og Jens Hvas mht. kallenavnet Lange-Jens og eierskapet mht. Ormstrup.  Ovesen (mur), Jens (I20)
 
1522 Det er hjemmedåpen som er registrert i kirkeboken. Kaas (mur), Inge Mathilde Rebecca Marie (I3004)
 
1523 Det er ikke dokumentert at hun er barn av Claus S. Kaas, men det er mest sannsynlig han som er faren ettersom det står "Cornet Kaas" i dåpsprotokollen. Kaas (mur), Johanna Sophia (I3067)
 
1524 Det er ikke dokumentert, kun ansett som sannsynlig (av meg), at Erica Kirstine Kaas må være en datter av Hans Frederik Kaas og Margrethe Ramel Winterfeld. Det eneste spor man hittil har, er at hun døpte et uekte barn i Ørsted kirke, Rougsø herred 10. mars 1745.

Hennes fornavn indikerer at hun må være oppkalt etter Erica Christine Kaas (1679-1715) til Vestergaard på Langeland og dermed i nær slekt av henne. Da finnes det ingen andre sannsynlige fedre enn dennes bror, Hans Frederik Kaas, I dåpsprotokollen står det om henne: ".. kommer fra Fyen og logerende hos lieutenant Winterfelds enkefrue i Ørsted." Lieutenant Winterfeld er sannsynligvis en bror av Margrethe Ramel Winterfeld, som var gift med Hans Frederik Kaas, Hun plasseres derfor som en, til nå, ukjent datter av disse. 
Kaas (mur), Erica Kirstine (I2972)
 
1525 Det er ikke dokumentert, kun sannsynlig, at den Erica Kirstine Kaas som døpte et uekte barn i Ørsted kirke, Rougsø herred, 10. mars 1745. må være en datter av Hans Frederik Kaas og Margrethe Ramel Winterfeld.

Hennes fornavn indikerer at hun må være oppkalt etter Erica Christine Kaas (1679-1715) til Vestergaard på Langeland og dermed i nær slekt av henne. Da finnes det ingen andre sannsynlige fedre enn dennes bror, Hans Frederik Kaas, I dåpsprotokollen står det om henne: ".. kommer fra Fyen og logerende hos lieutenant Winterfelds enkefrue i Ørsted." Dette var Nille Dalhof. død 22 apr 1752, gift med Erik Winterfeldt, Margrethe Ramel Winterfeldts bror. Erica Kirstine plasseres derfor som en, til nå, ukjent datter av disse. 
Familie (F1053)
 
1526 Det er ikke fremkommet noen opplysninger som beviser hans eksistens. Han finnes ikke i dåpsprotokollen for Aalum fra 1700 til farens død i 1733. (Familien bodde der i hvert fall fra 1703). Han er heller ikke nevnt i 1737 blant arvingene til farens bror Iver (kun de tre søstrene). Det er en Det er ikke fremkommet noen opplysninger som beviser hans eksistens. Han finnes ikke i dåpsprotokollen for Aalum fra 1700 til farens død i 1733. (Familien bodde der i hvert fall fra 1703). Faren ble fenrik ved Marineregimentet fra 1700. Fra 1701 til sin avskjed i 1727 var han premierløytnant ved Aarhus nat. Reg til Fods.

Denne Hartvig er heller ikke nevnt i 1737 blant arvingene til farens bror Iver - kun de tre søstrene. Det er en liten mulighet for at en sønn ble født 1700-1702, men all sannsynlighet tale for at en Herman, oppkalt etter farfaren, ville være førstefødte sønn.

Det er flere Kaas-familier som har fått påført en sønn Herman og/eller en sønn Hartvig uten tilstrekkelige opplysninger som påviser deres eksistens eller tilhørighet - Christen Kaas og Herman Kaas til Refstrup. Det kan virke som disse er lagt inn i slektstreet som "alternative/mulige" plasseringer for personer som senere har fått sin plassering et annet sted i slektstavlen. 
Kaas (mur), Hartvig (I1331)
 
1527 Det er ikke fremkommet noen opplysninger som beviser hans eksistens. Han finnes ikke i dåpsprotokollen for Aalum fra 1700 til farens død i 1733. (Familien bodde der i hvert fall fra 1703). Han er heller ikke nevnt i 1737 blant arvingene til farens bror Iver (kun de tre søstrene). Det er en liten mulighet for at han ble født 1700-1702. Faren ble fenrik ved Marineregimentet fra 1700. Fra 1701 til sin avskjed i 1727 var han premierløytnant ved Aarhus nat. Reg til Fods.

Det er flere Kaas-familier som har fått påført en sønn Herman og/eller en sønn Hartvig uten tilstrekkelige opplysninger som påviser deres eksistens eller tilhørighet - Christen Kaas og Herman Kaas til Refstrup. Det kan virke som disse er lagt inn i slektstreet som "alternative/mulige" plasseringer for personer som senere har fått sin plassering et annet sted i slektstavlen. 
Kaas (mur), Herman (I1332)
 
1528 Det er ikke funnet dokumentasjon hittil som beviser at Maren Torstensdatter er hustru til Lars Hansen på Lilandskar og at hun er moren til Anna Marie. Andre slektstavler operer imidlertid med henne, som trolig er basert på pålitelige kilder. Hennes fornavn passer mht. oppkalling for datterdatteren. Familie (F2138)
 
1529 Det er ikke funnet noen Jon/Joen som kan stemme, døpt i Malvik i 1743. Det er muligens den Joen, sønn av Ole Pedersen Buaasen som står som døpt 2. Pentecost, dvs. 3. juni, 1741 i Malvik kirke. Olsen (Vikhammerløkken), Jon (I13285)
 
1530 Det er ikke funnet registrert noen Henrich Meltzer i digitaliserte kilder for Bergen. Meltzer, Henrik (I2654)
 
1531 Det er ikke oppført ektefelle (eller barn) av ham i DAA. Sehested, Julius Rammel Gyldenstierne (I9549)
 
1532 Det er mulig at datoregistreringen i kirkebok for Øster Høsinge gjelder at hun ble innsatt i familiens gravplass i Hillerslev kirke denne datoen. Reedtz, Berthe Kirstine Juel (I2760)
 
1533 Det er mulig at de første registrerte barna er født på Højriis, som Mogens kjøpte i 1664. (Han solgte Højriis igjen i 1669-70.) Det første registrerte barnet er Iver, født i 1666 - fire år etter giftermålet. Familie (F151)
 
1534 Det er mulig at familien bodde på Holckenhavn, men noe bosted fremkommer ikke av dåpsprotokollen. Schmidt, Birgitte Marie (I2880)
 
1535 Det er mulig at Hans Kaas og Sophie Amalie Bielke har blitt kjent med hverandre gjennom Knud Giedde, ettersom han i sitt første ekteskap var gift med Ide Sophie Bielke, kusine til Sophie Amalie Bielke. Familie (F209)
 
1536 Det er mulig hun reiste til Vestindia før 1787, ettersom hun ikke står oppført med moren og søsknene i København - eller andre steder i folketellingen 1787.

Broren Bernhard Kaas bodde fortsatt hos sin mor og sine søsken i København ved folketellingen 1787. Bernhard Kaas er registrert død på St. Thomas 30. aug 1796. Wilhelminas gjensidige testamente med Jan de Wint Heyliger ble laget 24. sept 1795 - kun en måned etter Bernhards død.  
Kaas (mur), Wilhelmina Carolina (I1338)
 
1537 Det er muligens han som, i følge Absalon Pedersøns dagbok, falt i slaget på "Augustuls marked i Farresherrit, Kin Sogen" (ved Axtorna, Sverige) 20 oktober 1565. I dagboken står det at han var under "Moritz Podebuskis fane" Kaas (sparre), Peder (I839)
 
1538 Det er reist tvil om Berete Dyre var Enevold Stygges ektefelle som var mor til bl.a. Johanne. Familie (F1391)
 
1539 Det er rigtigt, at i Danmarks Adels Aarbog 1893 (s.272) står, at Gregers Pedersen (Krognos) var søn af Peder Stigsen (Krognos) og Regitze Christoffersdatter (Løvenbalk). Problemet er bare, at i DAA 1906 (s.492) rettes denne oplysning og man skriver, at Gregers Pedersen (Krognos) var farbror til Peder Stigsen (Krognos) i stedet, og dermed bortfalder afstamningen til kong Christoffer ad den vej. Rent tidsmæssigt hænger det også meget bedre sammen, for Gregers Pedersen (Krognos)'s søn nævnes første gang i 1355 og næsten samme tidspunkt nævnes hans tidligere far (Peder Stigsen) også, nemlig i 1354 - de passer meget bedre sammen som fætre.
Det andet problem er, at I anfører Holger Gregersen (Krognos)'s datter - Else Holgersdatter (Krognos) (1379-1470) - som en datter af hans hustru Karen Eriksdatter Saltensee. Sådan står der også i DAA.1893, s.273; hvor Karen anføres som 2.hustru; men S.O.Brenner ("Nachkommen Gorms des Alten", s.281) skriver, at Holger var gift (1.) med Karen og gift (2.) med Margrethe Åkesdatter (Steeg).

Dette hænger sammen med, at sidstnævnte i 1401 nævnes som enke efter sin 2.mand, og det kan ikke lade sig gøre, hvis hun var Holgers 1.hustru. I 1401 pantsatte hun nemlig al sin arv efter sin datter Margrethe Holgersdatter (Krognos) til Axel Brahe. Desuden så ved vi, at Holger sidst nævnes i 1381 og formentlig er død o.1382, hvilket passer fint med, at den 2.datter (Holger Holgersdatter (Krognos)) i Holger's 2.ægteskab er født efter hans død og gift senest o.1405/1415 med Axel Brahe, fordi hendes søn Peder er født senest o.1410/1415. Denne tidsrække passer fint med det faktum, at den ældre søster Else er født 1379 og dermed kun et par år ældre end søsteren Holger, som blev født efter faderens død. Else er dermed ikke en datter af Karen, men af Margrethe.

Konklusionen er altså, at der er indsneget sig to fejl, som rigtig mange har begået, fordi de ikke læser HELE Danmarks Adels Aarbog, d.v.s. også rettelserne, og på internettet spreder fejlen sig med lynets hast, så jeg håber, at du vil være med til at stoppe misforståelsen.

Med venlig hilsen
Henrik P. Jensen"
(skrevet til hallme.nu) 
Gregersen, Holger (I676)
 
1540 Det er sannsynligvis ham som er innskrevet som student ved Universitetet i Leyden i 1636, 25 år gammel:
"1636 Aug. 28. Tuko Belo Danus l). 22, math. stud.
- Erasmus Altoor Danus. 26, math. stud.
Sept. 23. Hermannus Kaas Nob.Danus. 25, math. stud.
30. Georgius Fræm Danus Il). 34, phil. stud.
- Christianus Brockmannus Danus"). 25, phil. stud.
- Johannes Matthias Danus4). 24, phil. stud."

Hans fødselsår må dermed være ca 1611 - altså tidligere enn 1615, som var anslått tidligere.

Herman som studerte i Leyden kan neppe være Iffvers sønn Herman om oppgitt alder er korrekt, ettersom han må være født etter Iffvers giftermål i 1616.  
Kaas (mur), Herman (I1312)
 
1541 Det er trolig han som er "Per Aronsen, Lien" som sto fadder for søsteren Ane Maries førstefødte, Wilhelm Olaus, i april 1837. Aronsen, Peder Arctander (I5215)
 
1542 Det er trolig hun som i FT 1901 for Sorø er registrert som Elisa Sørensen, enke, bosatt hos Hans Wolfgang og "Minna" Kaas (hennes datter Erasmine). Hun står oppført som født på Jylland, erhverv "Pension".  Nielsen, Ane Elisabeth (I3760)
 
1543 Det er uoverensstemmelse i kildene om hvem som var mor til de ulike barna. Utifra Lisbet Rosenkrantz høye alder ved giftermålet (og allerede et ekteskap bak seg) er barna plassert i det første ekteskapet. Familie (F328)
 
1544 Det er uoverensstemmelse i kildene om hvem som var mor til de ulike barna. Utifra Lisbet Rosenkrantz høye alder ved giftermålet (og allerede et ekteskap bak seg) er barna plassert i det første ekteskapet. Familie (F329)
 
1545 Det er usikkert om dåpen gjelder ham. Det kan være en søsken. Garmann, Johan (I5859)
 
1546 Det er usikkert om fødselsdatoen i dåpsprotokollen skal tydes som 20. eller 26.mars. I DAA er han feilaktig oppført som født 20. mars 1785.  Kaas (mur), Friderich (I1492)
 
1547 Det er vel samme sted som nåv. Dunkerque i Frankrike. de Placa, Magdalene Petronelle (I4486)
 
1548 Det er verken funnet en Herman eller en Hartvig døpt i Aalum fram til 1715, der familien åpenbart bodde, og der Erich Herman Kaas døde i 1733. De oppførte sønnene står uten kildeangivelse og uten noen opplysninger som viser deres eksistens. Familie (F492)
 
1549 Det foreligger ingen opplysninger eller kildehenvisninger om ham. Kaas (mur), Rudbek (I3069)
 
1550 Det fremgår enkelte steder - uten kildehenvisning - at Thomes Jensen tok navnet Kaas etter sin kone, NN Jensdatter Kaas av slekten med sparre i våpenet. Det er feil.  Jensen (mur), Thomes (Thomas) (I22)
 
1551 Det fremsettes i senere slektsopptegnelser at han må ha vært tvilling til Gjertrud Marie. Det er ikke argumentert eller vist til kilder, som gir tilstrekkelig hold for dette. Kaas (mur), Hans (I230)
 
1552 Det fremsettes i senere slektsopptegnelser at han må ha vært tvilling til Hans. Det er ikke argumentert eller vist til kilder, som gir tilstrekkelig hold for dette.  Kaas (mur), Gjertrud Maria (I226)
 
1553 Det har vært spekulert på om Iffver Krabbes var gift med Birgitte, datter av Iffver Kaas, eller Birgitte, datter av Christen Kaas. Dersom kildene er korrekt om at Birgitte Kaas ennå bodde hos sin sønn på Strandbjerggaard (Krabbes gods) i 1705, kan forklaringen bare være at han var gift med begge Birgitte Kaas.

I døftingene i da. Personalhistorisk tidsskrift ble det argumentert med at Krabbes hustru må ha vært datteren til Iffver fordi Maren, født i 1654, døde på Glomstrup hos søstrene til Sophie Krag, Iffver Kaas' hustru. Argumentet om at Krabbes hustru måtte være barn av Christen Kaas og Anne Galt, var at to av Krabbes barn het Anne og Christen.

Ved at Iffver Krabbes registreres som først gift med Iffver Kaas' datter og deretter Christen Kaas' datter, tilfredsstilles begge argumentene. 
Familie (F519)
 
1554 Det hevdes i "Slektsbok Munthe-Kaas 1848-1998" at "hun har sitt første navn etter farmoren, det annet etter moren". Det første er utvilsomt riktig - i tråd med oppkallingstradisjonen. Det andre må vel betraktes som en antakelse, siden det ikke er vist til kilder. Kaas (mur), Gjertrud Maria (I226)
 
1555 Det Kaaselundske Fideikommis gikk fra 1941 fra broren Henrik Jørgen over til (Hans) Emil og videre i hans etterslekt. Huitfeldt (Huitfeldt-Kaas), Hans Emil (I5687)
 
1556 Det kan neppe være Hans f. 1634 som døde 16 sep 1650, ettersom farens 2. hustru nok var for gammel til å føde et barn av samme navn som var den som levde i 1686.  Rothkirck, Hans (I2578)
 
1557 Det må være henne som er nevnt i H. C. Andersens almanakk:
3. juni 1845: "Kjørt til Wemmetofte og besøgt Frøken Kaas &.." (Almanakken eller kilden har ikke fullført setningen.) 
Kaas (mur), Ulrica Mathilda (I1483)
 
1558 Det nevnes i Christian Banner Kaas' skifte 09 jul 1756 en brodatter av ham i Vallø kloster. Dette er trolig henne. Kaas (mur), Margrethe Dorthea (I2876)
 
1559 Det opplyses i dåpsprotokollen at moren ble begravet samme dag som han ble døpt. Blichfeldt, Frederich Emil (I179)
 
1560 Det opprinnelige navnet Claus Edvardus fremkommer av skiftet etter moren i 1695. Som voksen gikk han alltid under navnet Claude. de Place, Claus Edvardus (Claude) (I1207)
 
1561 Det påstås i dansk Personalhistorisk tidsskrift at hun er registrert som Kirstine og ikke Cathrine i Humble kirkebok. Det er ikke riktig. Hun står oppført som Cathrine i begr.protokollen. Kaas (mur), Anna Margrete Cathrine (I1383)
 
1562 Det savnes en Niels etter morfaren. Muligens ble denne oppkallingen droppet for å unngå Niels i hvert ledd videre fra denne sønnen. Det savnes dessuten en Kirsten, oppkalt etter farmoren. Det kan være Erica Christine er en oppkalling etter både farfaren og farmoren - i så fall en uvanlig variant. Familie (F539)
 
1563 Det savnes et barn Maren oppkalt etter Birtes mor Maren Iversdatter Dyre. Familie (F48)
 
1564 Det ser ut som det står 20/6. Dødsdatoen 30/5 står i parentes.) Begravelsen foran har datoen 17/6.  Sehested, Ove Ramel (I3970)
 
1565 Det ser ut som det står 79 år i begravelsesprotokollen. DAA oppgir fødselsår 1714.
I FT1787 er hennes alder oppgitt til 74 år, åtte år eldre enn Charlotte. 
Kaas (mur), Christense Lindenov (I2057)
 
1566 Det ser ut som det står Willemougade 4. som fødested. Moltke, Erik Gebhardt Oskar Frederik (I2622)
 
1567 Det sstår 16 feb 12939 bak på bryllupsbildet. Familie (F27)
 
1568 Det sto 8. april. I DAA 1917. von Kaas (mur), Max Freiherr (I3825)
 
1569 Det stå en lang tekst i begr.prokollen som trenger tyding. von der Kuhla, Anna Vind (I1534)
 
1570 Det står "24 Trinit" i dåpsprotokollen. I følge en kirkekalender var 24. søndag etter Treenighetssøndag i 1733 15 november. Tidligere registrert 06 Sep 1733. Kaas (mur), Werner Christian (I382)
 
1571 Det står "62 Aar" i begravelsesprotokollen - som skulle tilsi en fødsel i 1759 (eller desember 1758). I FT1801 oppgis han å være 42 år, som også tilsier 1759. Hustruen, som ble døpt i sep. 1760, er i FT1801 oppgitt å være 40 år (som stemmer). Den registrerte fødselsdatoen på ham, 27 sep 1760, (uten kildehenvisning) i PhT 1-5 må derfor antas å være feil. Gamborg, Michael Syversen (I203)
 
1572 Det står "64." etter begravelsesoppføringen, som kan tydes som at hun var 64 år eller i sitt 64. år. Kaas (mur), Anna Cathrine (I315)
 
1573 Det står "79 år" i begravelsesprotokollen. Skulle tilsi at han ble født 1658-59. Kaas (mur), Iver Herman (I1325)
 
1574 Det står "83. år gammel" i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Jørgen (I1208)
 
1575 Det står "9 uker gammel" i begravelsesprotokoll. Kaas (mur), Uldrich Christian (I1533)
 
1576 Det står "Ane Magrete" i dåpsprotokollen og Ane Margrethe i begravelsesprotokollen. Det siste registreres. "Magrete" er trolig en skrivefeil. Kaas (mur), Ane Margrethe (I1340)
 
1577 Det står "Anne Hellisdatter" i vigselsprotokollen. Hellisdatter, Anne (I5719)
 
1578 Det står "Asverus" i dåpsprotokollen. Dette må tolkes som en unøyaktighet i føringen, og er neppe foreldrenes tiltenkte skrivemåte av sønnens navn. Kaas (mur), Ahasverus (I135)
 
1579 Det står "begr 30. nov 1657" under rettelser i DAA1944. Det skulle ha stått 30. sept. Kaas (mur), Anna (I1316)
 
1580 Det står "Birgete Marie" i dåpsprotokollen. (Navn i denne dåpsprotokollen er noen ganger uvanlig skrevet.) Schmidt, Birgitte Marie (I2880)
 
1581 Det står "Cicilie Kirstine" i dåpsprotokollen. Cicilie med "i" er uvanlig og er mest sannsynlig en "skrivefeil" av presten. Hun har ellers vært omtalt med 2. fornavn Christine. Det er vanlig at Kirstine blir til Christine etter navnemoten e.l.  Kaas (Munthe-Kaas), Cecilie Kirstine (I174)
 
1582 Det står "Cæcilie Pauline" i dåpsprotokollen. Det er tvilsomt at foreldrene ba om en slik skrivemåte. Det er nok heller presten som antok at navnet skulle skrives slik. Kaas (mur), Cecilie Pauline (I2039)
 
1583 Det står "Dom II" - som betyr 2. søndag etter Hellige tre kongers dag. Denne var 15. januar i 1708. Kaas (mur), Johan Rantzau (I1351)
 
1584 Det står "Dom Oculi", som i følge tabeller over kirkeåret i 1796 skulle ha falt på 28. februar. Munthe, Peder Pavels (I3643)
 
1585 Det står "Dom. Quinquagesima" som i 1709 var 10. februar.  Torstensdatter, Maren (I5207)
 
1586 Det står "Ellen Christopher.... Blegen" i vigselsprotokollen. Blechen, Ellen Kristoffersdatter (I1225)
 
1587 Det står "Else Jørgensdatter# i begravelsesprotokollen. Pedersdatter (Flood), Else Georgine (I9393)
 
1588 Det står "Eva Marie" (uten bindestrek) i dåpsprotokollen, men "Eva-Marie" (med bindestrek) i Danmarks Adels Aarbog og "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998". Christensen, Eva Marie (I1050)
 
1589 Det står "Fer. 2 Paschat", dvs. mandag etter Palmesøndag, som i 1709 var 25 mars. Mogensen, Søren (I5946)
 
1590 Det står "Frandz Wilhelm" i dåpsprotokollen. Munthe, Frantz Wilhelm (I3647)
 
1591 Det står "Frederich Julius Kaas" på gravstenen på Herlufsholm kirkegård, Næstved. Kaas (mur), Friderich Julius (I1181)
 
1592 Det står "frøken" i begravelsesprotokollen, som fastslår at hun døde ugift. Kaas (mur), Sophie Helvig (I1532)
 
1593 Det står "Hellene Christine" i dåpsprotokollen. Bugge, Helene Christine (I2302)
 
1594 Det står "Hellene Sophie" (med dobbel l) i dåpsprotokollen hennes og for ett av barna, men én "l", i vigsels- og begravelsesprotokollen og for de tre andre barna.

I dåpsprotokollen står ikke hennes etternavn oppgitt.
I konfirmasjonsprookollen står hun som "Helene Sophie Meltzer".
I vigselsprotokollen står hun som Helene Sophie Kaas, alder 32 " [Alder må være feil).
I barnas dåpsprotokoll står hun en gang med etternavnet Lindahl, de andre tre gangene som Kaas".
Ved begravelsesprotokollen står hun som Helene Sophie Lindal, Snedkerk [snekkerkone]." 
Kaas (Meltzer), Hellene Sophie (I2549)
 
1595 Det står "Holmen under Kiegstad". Olsdatter, Christine (I13366)
 
1596 Det står "innsatt i Boltinggaards ....[?]" som betyr at hun ble lagt i sarkofag. Güldenkrone, Baronesse Regitse Sophie (I1538)
 
1597 Det står "Jonas Berger" i dåpsprotokollen hans, men "Jonas Birger" i datterens dåpsprotokoll. Andersen, Jonas Berger (I1129)
 
1598 Det står "Karen Malene" i dåpsprotokollen, "Karen Magdalena" i vigselsprotokollen. Kaas (mur), Karen Malene (Magdalena) (I137)
 
1599 Det står "Kirstine Maria" i begravelsesprotokollen. "Maria" må være en misforståelse for "Mangor", som hun står med som 2.navn i dåpsprotokollen. Kaas (mur), Kirstine Mangor (I279)
 
1600 Det står "Kristine Trolle Kaas født Munthe" i begravelsesprotokollen. Munthe, Christine (Trolle) (I209)
 
1601 Det står "Lars Jacobsen Kaas" i begravelsesprotokollen. Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Jacobsen (I1220)
 
1602 Det står "Magnille Andersdatter" i Janus' dåp. Andersdatter (Ranheim), Magnhild (Magdalena) (I2314)
 
1603 Det står "Michaelis" som dåpsdag, dvs. Mikkelsmesse. I følge dinslekt.no's kalender var dette 29. september i 1670. Kaas (mur), Laurids (I388)
 
1604 Det står "Midfaste" som dåpsdato. Kaas (mur), Sabina Maria (I799)
 
1605 Det står "Natten imellom 18. og 19. Januari i sin Alder 51 Aar" i begravelsesprotokollen. Tolstrup, Lauritz (I2502)
 
1606 Det står "NB uægte" i dåpsprotokollen. I feltet "Barnets fulde nafn" under etternavnet "Kaas" står det en krøllstrek og over "Kaas" står det "Henriksen". Kaas (mur), Johan Vilhelm (I1434)
 
1607 Det står "Nielsen" i Erasmines dåp og "Hansdatter i Erasmines begravelse (!). Nielsdatter har også vært registrert (kilde uviss). Hennes etternavn må sjekkes nærmere. Nielsen, Ane Elisabeth (I3760)
 
1608 Det står "Olaus Georg" i Richter. "100 års dødsfald", men i dåpsprotokollen er det en C som er første bokstav i fornavnet, når man sammenligner med forbokstaver i andre oppføringer. Blechingberg, Claus Georg (I4396)
 
1609 Det står "Ole Mou's qde [qvinde]". Hansdatter, Johanne (I4809)
 
1610 Det står "Palmarum". Oppføringen før denne i dåpsprotokollen er oppgitt til 10. april. De etterfølgende er angitt som høytidsdager i påsken. von Offenberg, Christopher (I2874)
 
1611 Det står "Peder Pawels" i dåpsprotokollen. I slekten Kaas' opptegnesler er han omtalt som "Peter Pavels Munthe". Munthe, Peder Pavels (I3643)
 
1612 Det står "Proprietær til Hasler i avskriften av begravelseprotokollen. Gamborg, Michael (I6410)
 
1613 Det står "Rimester Kaas" i vigselsprotokollen. Kaas (sparre), Jens (I5961)
 
1614 Det står "rytter" i barnets dåpsprotokoll. Hanssøn, Christen (I3491)
 
1615 Det står "Som barnefader blev udlagt kammerjunker v. Kaas paa Rosendahl. Kaas (mur), Johan Vilhelm (I1434)
 
1616 Det står "som var fød paa Skoufgaard Domin: Palmar og samme dag hiem.døbt..." Dominica Palmarum var i følge en kirkekalender på den 13. april i 1710. Raben, Heinia (Heinina) Christiana (I2917)
 
1617 Det står "ugift, forstmand" i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Valentin Hendrik Gunder (I1439)
 
1618 Det står "Velb. frøken Kaas fra Nedergaard, 56 Aar". Det er nå dokumentert at oppføringen i begravelsesprotokollen er henne, ved at hennes skifte er funnet. Dette oppgir at hun døde på Nedergaard 25.10 1786. Kaas (mur), Sophie Magdalene (I1574)
 
1619 Det står "XXIV post Trinit" (dvs. 24 Dom. Trin.) som dåpsdato i protokollen - som det året var 16. november. Tolstrup, Lauritz (I2502)
 
1620 Det står (om tydingen er rett): "Søndagen derefter St. Michels Fest". Mikkelsmesse var det året 29. september, og søndagen etter var 1. oktober. Dette stemmer med oppføringen foran som var "16. søndag efter Trinit:" og oppføringen etter i en annen kirke hvor presten i stedet skrev "17. Søndag efter Trit:" Middelboe, Stephan (I1575)
 
1621 Det står 11 dager gammel i begravelsesprotokollen. Det betyr normalt fra fødsel til død. Kaas (mur), Cecilie Hermana (I166)
 
1622 Det står 14 P Trin. som det året var 26. august. Blechingberg, Nicolay (I4364)
 
1623 Det står 1754 i Dansk biografisk leksikon 1979-84. Kauffmann, Hans Christian (I2511)
 
1624 Det står 19. jan 1690 i slektsoversikten til Kaas i Pers.hist Tidsskr. 1-5. von Pultz, Sophie (I2958)
 
1625 Det står 2. april 1793 i Richter: "100 års Dødsfald..". Høegh, Gregers (I2565)
 
1626 Det står 20. mars 1848 i genealogy.euweb.cz. Lónyay, Ilona (Helene) (I3811)
 
1627 Det står 22. februar i DAA1917, som er feil. Hagen, Friderica Amalia (I139)
 
1628 Det står 22. februar i M-K-kontakten 2 - 1964. Reinert, Odd (I3114)
 
1629 Det står 22. sep. 1731 i Slektsoversikten for Kaas i da. Pers.hist. tidskrift 1-5. Årstallet 1731 er feil. Korrigert i DAA 1917. Middelboe, Stephan (I1575)
 
1630 Det står 23 november på gravstenen. DAA 1917 oppgir 21 Nov 1891. Ivanka, Ida (I3807)
 
1631 Det står 27 "Agl" [Aar gammel] i begr.protokollen. Hun var i sitt 27. år om oppgitt fødselsdato i DAA 1917 er korrekt. Charisius, Sophia Elisabeth (I774)
 
1632 Det står 28 år i begravelsesprotokollen. Om han ble født i august var han ennå ikke 28 år. Kaas (mur), Jørgen Grubbe (I1530)
 
1633 Det står 28. sept. 1651 i da. Pers.hist. Tidsskrift 1-5. Familie (F1454)
 
1634 Det står 39 år gammel i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Gjertrud Maria (I226)
 
1635 Det står 4. august i "Skiensfamilien Flood". Ording, Gunnild Kristine (I9420)
 
1636 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F378)
 
1637 Det står 4. mars i klokkerboken. Sørensdatter, Sørine (I13356)
 
1638 Det står 59 år i begravelsesprotokollen. Friderichsen, Claus (I6142)
 
1639 Det står 60 år og 6 uker gammel i begravelsesprotokollen. I så fall skulle hun være født i begynnelsen av januar 1667, eventuelt i slutten av desember 1666. (Slike aldersangivelser i begravelsesprotokoller stemmer dessverre ikke alltid.) Kaas (mur), Regitze (I386)
 
1640 Det står 65 år i begravelsesprotokollen 19. feb 1796. Da skulle han være født i 1730 eller beg. av 1731. Kaas (ukjent opprinnelse), Lars Jacobsen (I1220)
 
1641 Det står 8 okt. 1658 i navalhistory.dk, som opplagt er feil, ettersom han er oppkalt etter sin farfar og derfor er første sønn. Kaas (mur), Frands (I1314)
 
1642 Det står 80 år i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Elisabeth Lovise Christine (I2510)
 
1643 Det står 83 år i begravelsesprotokollen, som tilsier en fødsel i 1710 eller beg. av 1711. Kaas (mur), Jørgen Otto (I801)
 
1644 Det står 85 år i begravelsesprotokollen. Evensdatter, Marthe (I6146)
 
1645 Det står 87 år i begravelsesprotookollen. Heltzen, Sophie Charlotte (I6259)
 
1646 Det står at han ble 56 år i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Hans Eilert (I792)
 
1647 Det står at han ble født "27 Octbr.". Det må menes september - som var typisk avstand mellom fødsel og dåp der og da. Fødsels- og dåpsdatoene kan ikke være byttet om fordi dåpen oppgis også som "18de S. eft. Trinit." Willumsen, Peter Mortinus (I5991)
 
1648 Det står at han var 1 år i begravelsesprotokollen. Munthe-Kaas, Peter Herføll (I868)
 
1649 Det står at han var 54 år i begravelsesprotokollen. Blom, Christopher (I5318)
 
1650 Det står at han var ekteparets 5. barn. Gabrielsen, Aron Arctander (I5004)
 
1651 Det står at han var født 17 jan 1791 i tysk Wikipedia. von Althaus (mur), Clemens Anton friherre (I3796)
 
1652 Det står at han var ungkar, dessuten "af Liland" bak hans navn i sønnens dåpsprotokoll. Han er imidlertid ikke å finne på Liland i FT1865 eller 1875 - heller ikke andre steder i prestegjeldet. Det står i dåpsprotokollen: "Opgaven om Barnefaderen af Moderen." Johnsen, Hans (I5048)
 
1653 Det står at hun ble 35 år 9 mndr og 2 uker i begravelsesprotokollen - som skulle tilsi en fødsel omkr. 1. juli 1727. Hun er imidlertid døpt 24. juli 1728 i følge dåpsprotokollen, så utregningen i begravelsesprotokollen må være feil med ett år. Det er utelukket at hun var ett år gammel da hun ble døpt, ettersom en av søsknene ble døpt 1. juni 1727. Kaas (mur), Mette Sophia (I235)
 
1654 Det står at hun ble 72 år i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Kirsten (I1367)
 
1655 Det står at hun ble født 9. november 1630 i Pers.hist. Tidsskrift 1-5. Kaas (sparre), Margrete (I3442)
 
1656 Det står at hun døde 1. april i M-K-kontakten nr. 4 - 1969. Munthe-Kaas, Gurli (I888)
 
1657 Det står at hun døde 27 år, 5 måneder og 3 dager gammel. Schancke, Ottilie Dorothea (I3053)
 
1658 Det står at hun er født i 1863 i datteren Ingrids dåpsprotokoll. Østgaard, Betzy (I6442)
 
1659 Det står at hun var 23 år ved vigselen. Rasmusdatter, Karen Elisabeth (I5260)
 
1660 Det står at hun var 28 år i begravelsesprotokollen. Cudrio, Karen Elisa (I9448)
 
1661 Det står at hun var 46 år i begravelsesprotokollen. Olsdatter, Marthe (I5095)
 
1662 Det står at hun var 63 år i begravelsesprotokollen. Mangor, Christina (I1348)
 
1663 Det står at hun var 69 år i begravelsesprotokollen, så oppgitt fødselsår stemmer, men dåpen er ikke funnet det året i Ofoten. Olsdatter, Beret (I5205)
 
1664 Det står at hun var ekteparets 2. barn. Aronsdatter, Nicoline Christiana (I5208)
 
1665 Det står at hun var ekteparets 4. barn. Aronsdatter, Abelone Sophie Harder (I5217)
 
1666 Det står at hun var ekteparets 6. barn. Aronsdatter, Ane Marie (I3570)
 
1667 Det står at hun var født 18 juni 1700 i avskriften av faren Oluf Holters notisbok. Dåpen var imidlertid i følge kirkeprotokollen 15 jun 1700 Holter, Dorothe (I6409)
 
1668 Det står at moren heter "Sebina Ullershoug" ved dåpen, Ved begravelsen oppgis etternavnet Ullershoug på barnet, men morens navn står her riktig - Sebina Kaas. Ullershoug var gården Sebina Kaas bodde på - en gård etter alt å dømme brukt av offiserene, deriblant trolig Sabinas far Hans Eilert Kaas. Kaas, Anna Margrete (I5916)
 
1669 Det står begravet i Varde 29. oktober 1649 i da. Personalhistorisk Tidsskrift. Kaas (sparre), Jørgen (I3427)
 
1670 Det står Benike i ektemannen Oluf Holters notisbok. Bendike (Bendeche), Maria (I6232)
 
1671 Det står Bent Sverdrup i begravelsesprotokollen. Sverdrup, Bernt (Bent) Anker (I6183)
 
1672 Det står Berent i dåpsprotokollen. Ancher (Anker), Bernt (I6243)
 
1673 Det står Catrine i dåpsprotokollen, Catharine i vigselsprotokollen, Catarina i skiftet etter moren, Catharina i begravelsesprotokollen. DAA har registrert Cathrine. Clausdatter, Catrine (Catharina) (I6165)
 
1674 Det står Chatrine i dåpsprotokollen. Hellesdatter (Heltzen), Cathrine (I6251)
 
1675 Det står Dom XVI som i i 1799 i følge kirkekalendre skulle ha vært 8. septemer. Munthe, Nicolina Birgitta Christina (I3645)
 
1676 Det står Dorothe Sophie i dåpsprotokollen og Dorothea Sophia i vigselsprotokollen. von Eickstädt, Dorothea Sophie (I756)
 
1677 Det står død 12. nov 1735 i da. Pers.hist. Tidsskr. 1-5. Kaas (sparre), Ditlev (I3387)
 
1678 Det står død 16. sep 1801 i PhT 2-4. Lillienskjold, Jan (I439)
 
1679 Det står død 1612 i Dansk Biografisk Lexikon. Maltesen (Sehested), Claus (I2858)
 
1680 Det står død 8.mai 1801 i Personalhistorisk tidsskrift 2-4. Kaas (mur), Edel Sophie (I2556)
 
1681 Det står død i februar 1723 i DAA 1917 - uten kilde. Andre kilder har registrert ca 1728. Margrethe ble gift 2. gang i 1738. Kaas (mur), Hans Friderich (I1395)
 
1682 Det står døpt 13 Jun 1759 i DAA1917 - som dermed må være feil.  von Kaas (mur), Clemens August friherre (I1273)
 
1683 Det står Ede som fornavn på gravstenen. Dette oppgis også på nettstedet Family Cemetery of Farmos Kaas (mur), Ede (Enoch Eduard) baron (I4010)
 
1684 Det står Edel Cathrine i Dansk biografisk Lexikon i omtalen av von Eickstedt. Kaas (mur), Edele Cathrine (I758)
 
1685 Det står en dødsårsak i kirkeprotokollen. Skriften er vond å tyde - ser ut som det siste ordet er "hevelse". Schelven, Jutta Kathinka (I187)
 
1686 Det står Erich Herman Kaas i alle barnas dåp og Erich Hermann i begravelsesprotokollen. Ofte i kirkebøker er Herman en forkortelse for Hermansen, men det er det tydeligvis ikke i dette tilfellet, ettersom tilsvarende ikke står for andre personer i kirkeboken på den tiden. Kaas (mur), Erich Hermann (I1243)
 
1687 Det står et fornavn til etter Isabilla i dåpsprotokollen som hittil ikke er tydet de Place, Isabilla (I4482)
 
1688 Det står Etelka på gravstenen. I DA1917 står det Adelheid. Kaas (mur), Etelka (Adelheid) (I3997)
 
1689 Det står etter alt og dømme "kammerherre og kontreadmiral" i begr.protokollen Kaas (mur), Wolfgang (I138)
 
1690 Det står etter alt å dømme ikke oppført noe verken om hjemmedåp eller kirkedåp i dåpsprotokollen. Kaas (mur), Jørgen Grubbe (I2870)
 
1691 Det står etternavn Fach i dåpsprotokollen for sønnen. Andre slektsbaser har registrert henne med etternavnet Falck. Fack (Fach), Margrethe (I2934)
 
1692 Det står feil måned (mars) for giftermålet i Wibergs prestehistorie. Familie (F1265)
 
1693 Det står feil årstall (1732) i DAA1917. Kaas (mur), Erich Hermann (I1243)
 
1694 Det står fornavnet Alexander i DAA1917 og Sandor på gravstenen. Kaas (mur), Sandor (Alexander) baron (I4011)
 
1695 Det står fornavnet Alice i DAA1917 og Alia i nettstedet Family Cemetery of Farmos. Kaas (mur), Alia (Alice) baronesse (I4012)
 
1696 Det står forskjellig mht. hennes fødselsdato og hennes mor i kirkebøkene. I ministerialboken står det at hun er født 24. mars og at hennes mor het Marie Erichsdatter. I klokkerboken står det at hun var født 04 juni og at hennes mor var Siri Larsdatter. Denne står oppført som oppført som den første av fadderne i ministerialboken. Inntil annen dokumentasjon foreligger, legges ministerialboken til grunn, som innebærer at hun hadde samme mor som de tidligere barna. Sørensdatter, Sørine (I13356)
 
1697 Det står Fusman i DAA 1917 - er trolig en skrivefeil, ettersom de referert opplysnnger ser ut til å være kopiert fra PhT 2-4. Fursman, Jens Christensen (I2883)
 
1698 Det står fødested Lien i begravelsesprotokollen. Hit flyttet hun med familien først da hun var fem år gammel. Aronsdatter, Ane Marie (I3570)
 
1699 Det står fødeår 1825 i folketellingen 1875. I folketellingen 1865 oppgis alderen hennes til 41 år - som skulle tilsi fødselsår 1824.
Alders-/fødselsår-opplysningene i folketellinger er imidlertid ofte upålitelige. Kun tre personer med fornavn Anne Lovise er døpt i Aker i perioden 1820-1828 (ingen i 1824-25). og kun henne med Søren som farens navn. Fødested Tøien står både i folketellingene og i dåpsprotokollen, og faststlår dermed at hun er den rette. 
Sørensdatter, Anne Lovise (I13256)
 
1700 Det står fødsel og dåp samme dato 1728 i da. Pers.hist. Tidsskrift 1-5. Kaas (sparre), Ditlev (I3387)
 
1701 Det står fødselsdato 14. juni i dåpsprotokoll og 14. juli i vigslesprotokoll. Brockdorff, Frederik Adolf William Schack (I2692)
 
1702 Det står fødselsår 1833 i begravelsesprotokollen. von Clausewitz, Auguste M C (I180)
 
1703 Det står Gerhard i begravelsesprotokollen. Munthe-Kaas, Gerhardt (I881)
 
1704 Det står Harald Viklund Lindahl i dåpsprotokollen. I Gravferdsetatens digitale database står det "Harald Wicklund Lindahl". "Wicklund" er sannsynligvis det korrekte utifra en oppkalling. Lindahl, Harald Wicklund (I3574)
 
1705 Det står helt klart "Marie" i dåpsprotokoll og like klart "Maria" i begravelsesprotokoll. I farens opptegnelser står det Maria - som må være avgjørende. Kaas (mur), Maria (I263)
 
1706 Det står helt tydelig Otte Ditlev i dåpsprotokollen. Kaas (Kaas-Lehn) (mur), Baron Otto Ditlev (I1489)
 
1707 Det står hjemmedøpt i dåpsprotokollen, men oppføringen må gjelde dåpen i kirken ettersom det er såpass lenge etter fødselen og med disse fadderne.

Morens navn står oppført med "..... Juul". Dette må være en feiltagelse fra presten ved at hennes navn ikke ble innhentet fra dåpsfolket. Personene som sto fadderne avslører at det er Fridrich Christian Kaas f. 1727 som hadde et barn til dåpen. For øvrig hadde Frid. Chr. f. 1725 et barn til dåpen en måned senere, som gjør det umulig at han kan være faren. 
Kaas (mur), Birgitha S C (I1493)
 
1708 Det står i avskrift av begravelsesprotokollen at han døde 39 år gammel. Hiort (Hjort), Johan (Severin) (I1407)
 
1709 Det står i begr.protokollen at hun ble innsatt i Hundborg kirke. Rothkirch, Sophia (I122)
 
1710 Det står i begr.protokollen at hun var 58 år da hun døde. Frankenau, Fridericke Cathrine (I2961)
 
1711 Det står i begr.protokollen at hun var født 6. aug 1837, og i DAA 1917 at hun var født 6. aug 1838. Hennes fødesogn er oppgitt i begravelsesprotokollen, og det var ingen senere døpte av samme navn fra 28 sep 1835 til 1841. Så hun som er funnet døpt i 1835 med fødselsdato 7. august må være den riktige. Iversen, Marie Rebekka Christiane (I1440)
 
1712 Det står i begravelsesprotokollen "1 Aar og 4 Dager gammel". Hiort, Eleonora (I6138)
 
1713 Det står i begravelsesprotokollen "Admiralinde Kaas fra Khvn, død paa Gisselfeldt. 50 Aar."

Oppholdet hos datteren var altså midlertidig. (Et barnebarn av henne ble døpt der 14 dager tidligere.) Hun og ektemannen Friderich Christian Kaas bodde i Købmager Kvarter i København - fremdeles med noen barn hjemmeboende.

Det ble i 1800 reist en minnestøtte over Edele Sophie Kaas på Gisselfeld, i parken syd for Brede Søe. Like ved ble det i 1804 opprettet en gravlund, Sophies Have, for datterdatteren Edele Sophie Danneskiold-Samsøe, som døde halvannet år gammel.

Fra uregistrerte kilder er det notert om ektemannen F C Kaas: ".. hans gravsted er på det høyadelige Gisselfeld gods, der datteren Johanne Henriette Valentine var grevinne. Hans hustru Edele Kaas var innsatt der fire år tidligere." Dette ser ikke ut til å være korrekt.

I begravelsesprotokollen for Bråby sogn står det: "13de Juni ? Admiral Friderik Christian Kaas og hans første Hustru S: E: Carisius ? disse Liig blev udførte fra Holmens Kirke hvor det første nylig var hensat men det sidste har staaet siden 1769, og nedsatt paa Braabye Kirke Gaard ved den Søndre Muur indenfor Kirkeporten.?

Det står ingenting i begravelsesprotokollen vedr. Edele Sophie Kaas om at hennes lik skal være gravlagt på Gisselfeld, f. eks. der minnestøtten står.

I "Optegnelser om Gisselfeld" av godsforvalteren O F C Rasmussen 1868 er det oppgitt hvem som er gravlagt på familegravstedet Sophieshave på Gisselfeld. Her oppgis blant øvrige grevinne Johanne Henriette Valentine Danneskiold-Samsøe (Henriette Kaas) og hennes søster Birgitte Sophie Christiane Kaas, derimot ikke Henriettes foreldre.
 
Kaas (sparre), Edele Sophie (I765)
 
1714 Det står i begravelsesprotokollen "Druknet". Sivertsen, Thor (Thore) (I5990)
 
1715 Det står i begravelsesprotokollen "som var dødfød .... Imellom 2 og 3die Aprilis" - som vel må bety etter midnatt.  Kaas, Dødfødt sønn av Anna Maria (I5588)
 
1716 Det står i begravelsesprotokollen - klokkerboken: "I Huset hos sønnen Ole Holmen." Hansen, Johannes (I13365)
 
1717 Det står i begravelsesprotokollen 15 nov. 1799 at hun ble 75 år, som innebærer at hun skulle være født mellom des. 1723 og nov 1724. Kaas (mur), Alida Catharina (I231)
 
1718 Det står i begravelsesprotokollen at han ble 47 år - som stemmer med Distinctionsprotokollen ved Københavns Universitet. Flood, Peder Pedersen (I9395)
 
1719 Det står i begravelsesprotokollen at han ble 54 år. Lindahl, Sven Svensen (I5032)
 
1720 Det står i begravelsesprotokollen at han ble 62 1/2 år gammel. Hiort (Hjort), Johan (I6152)
 
1721 Det står i begravelsesprotokollen at han ble 79 år og 2 måneder gammel. Monrad, David Jørgensen (I6193)
 
1722 Det står i begravelsesprotokollen at han ble 79 år og 9 måneder. Sehested (Sested), Carl (I5792)
 
1723 Det står i begravelsesprotokollen at han døde 57 1/2 år. Bagge, Halvor J (I6136)
 
1724 Det står i begravelsesprotokollen at han var 52 år da han døde. Holst, Ole Jørgensen (I4752)
 
1725 Det står i begravelsesprotokollen at han var 61 1/2 år. Lindahl, Albrecht Friderich (Albert) (I2655)
 
1726 Det står i begravelsesprotokollen at han var katolikk. Kaas (mur), Johan Joseph (I1271)
 
1727 Det står i begravelsesprotokollen at hun ble 76 år og 5. måneder, Dette bekrefter fødselsåret. Kaas (mur), Anna Helvig (I1242)
 
1728 Det står i begravelsesprotokollen at hun ble 87 år. Om alderen er oppgitt korrekt, skulle hun i så fall være født i 1716 eller 1717. Dørker, Karen (I548)
 
1729 Det står i begravelsesprotokollen at hun ble 90 år. Kaas (mur), Anne Agathe Zitlov (I802)
 
1730 Det står i begravelsesprotokollen at hun ble 93 år. Møller, Gjørol (Hansdatter) (I9396)
 
1731 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde "paa Barselsæng 3 Dage efter Forløsningen." Thoresdatter, Willia Serina (I5999)
 
1732 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde 34 år og 11 måneder gammel. Stranger, Catharina (I6158)
 
1733 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde av meslinger. Olsdatter, Ingeborg (I13280)
 
1734 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde etter 4 dager sykdom. Sogneprest Egtvedt, hennes stedfar, begravet henne. Blechingberg, Ulrike Eleonore (I4368)
 
1735 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde i barselseng 22 år gammel. Fabritius, Susanna Jacobi (I1175)
 
1736 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde i barselseng. Andersdatter, Ingeborg (I13328)
 
1737 Det står i begravelsesprotokollen at hun døde på Rigshospitalet. Dødsårsak står ikke oppgitt for henne - i motsetning til de øvrige. Noen registrering av levendefødte eller dødfødte på Rigshospitalet (Fødeslsstiftelsen) eller døpte/begravede ved Oslo domkirke omkring dødstidspunktet er ikke funnet. Andersdatter, Karen Christine (I2659)
 
1738 Det står i begravelsesprotokollen at hun er født på Højriis i 1660. Den oppgitte alderen hennes stemmer med årstallet. Hun var dermed ett år gammel da moren Birte (Birgitte) Kaas døde. Hun ble først tatt hånd om av Sophie Rostrup i Dejbjerglund, hvor hun bodde i åtte år. Deretter kom hun til Hartvig Kaas på Ulstrup. Dette må da ha vært omkring 1669, straks etter at han ble gift med Sophia Rothkirch Krabbe, Anne (I2706)
 
1739 Det står i begravelsesprotokollen at hun led av Podagra og (om begravelsesprotokollen er tydet rett) "andre smertelige sygdomme". Kaas (mur), Berete (Birgitte) Sophia (I532)
 
1740 Det står i begravelsesprotokollen at hun var "75 år ringere (betyr minus) 2de måneder. Rothkirch, Sophia (I122)
 
1741 Det står i begravelsesprotokollen at hun var 51 1/2 år. Erichsdatter, Kirsten (I6057)
 
1742 Det står i begravelsesprotokollen at hun var 60 år da hun døde. Estensdatter, Siri (I13286)
 
1743 Det står i begravelsesprotokollen at hun var 74 år da hun døde. Koch, Julie Christine (I6133)
 
1744 Det står i begravelsesprotokollen at hun var 8 uker gammel. Dette må være feil - med mindre oppføringen i begravelsesprotokollen er uteglemt og foretatt noen måneder senere. Kaas (mur), Marie Mangor (I273)
 
1745 Det står i begravelsesprotokollen at hun var født på Tørkop. Stedet ligger ved Sjøvollen, antagelig under Østenstad gård. Gumundsdatter, Elen (I4175)
 
1746 Det står i begravelsesprotokollen at hun var i sitt 67. år (dvs. ennå ikke fylt 67 år). Død 18. okt 1720, tilsier dette at hun må være født i 1653 eller 1654.  Kaas (mur), Lene Kathrine (I545)
 
1747 Det står i begravelsesprotokollen at hun var ni år da hun døde. Krabbe, Maren (I2705)
 
1748 Det står i begravelsesprotokollen at hun var seks uker gammel. Friderichsdatter, Maren Dorothea (I6180)
 
1749 Det står i begravelsesprotokollen for Nyborg kirke 20 juni 1768 at liket ble bortført fra byen uten noen seremoni i kirken.  Kaas (mur), Beate Helvig (I1204)
 
1750 Det står i begravelsesprotokollen for Sogndal at han ble begravet (gravlagt) i Vestre Aker 24. april 1908. Olsen, Gunder (Gunnar) (I1063)
 
1751 Det står i begravelsesprotokollen:
"Død formodentlig i en Snestorm den 23de Februar." 
Olsdatter, Karen (I4964)
 
1752 Det står i begravelsesprotokollen: "Var her sogneprest i 45 Aar." Monrad, David Jørgensen (I6193)
 
1753 Det står i DAA 1917 at han døde 28. august. Dette er lite trolig, ettersom han ble begravet denne dagen. Kaas (mur), Niels (I2892)
 
1754 Det står i Dansk biografisk Lexicon at hun var født von Schmettau. von Schmettau, Friederikke (I3741)
 
1755 Det står i Dansk biografisk Lexikon 1887-1905 at hun døde 60 år gammel. Dette står ikke i 1932-44-utgaven,hvor hennes fødselsår og begravelse står oppgitt. Robring, Elline Marie (I6386)
 
1756 Det står i dåpsprotokollen at han både er født og døpt 5. desember. Post, Peter Friderich (Peder Frederik) (I2029)
 
1757 Det står i dåpsprotokollen deres hjemmedøbte søn. I "Slekten Munthe-Kaas 1848-1958 står det "hjemmedøpt 5. april s. å", men det må være feil. Oppføringen med datoen 5. april - halvannen måned etter den oppgitte fødselsdatoen og med disse fadderne, gjaldt stadfestelsen av dåpen i kirken - den som registreres. Kaas (mur), Hans (I165)
 
1758 Det står i dåpsprotokollen: "Uægte barn. Faderen er udlagt ..... Kaas". Kaas (mur), Frederikke Amalie Wolfgangsine (I3046)
 
1759 Det står i dåpsprotokollen; "Leut. Kaasis barn - Reinart Fridrich". Dessuten blant fadderne Capt. Eilert von Hadeln Kaas (mur), Reinhardt Friderich (I380)
 
1760 Det står i forlovelses- og vigselsregistreringen at hun var "af Mussevraa", som vel må være nåværende Mosevrå innerst i Ho bukt ved Esbjerg. Familie (F2440)
 
1761 Det står i FT1787 at han var 67 år. Det står i Richter: "100 års dødsfald.." at han var 73 år, da han døde. Høegh, Gregers (I2565)
 
1762 Det står i Hellenes dåpsprotokoll:
"..Faderen er, efter Vidnernes Angivelse, Kiøbmand [åpent felt] Melsner i Bergen, Enkemand."

I Hellenes konfirmasjonsprotokoll står hun som "Helene Sophie Metlzer" med undertekst "Slegfredbarn" (dvs. "uekte" barn - men ikke "horunge"). Han er som far oppgitt med navnet "Henrik Meltzer".

I Helenes vigselsprotokoll står hun som "Helene Sophie Kaas /:Meltzer:/", faren som "Henr Meltzer". 
Meltzer, Henrik (I2654)
 
1763 Det står i sitt 60. aar i begr.protokollen, som avslører at fødselsdatoen i DAA 1917 - 19 des 1644 - må være feil. Det oppklarer også det underlige i at Niels, opppkalt etter morfaren, skulle være sønn nr. tre. Født i 1641 var han sønn nr. 2. Oppkallingstradisjonen ble derfor fulgt. Kaas (mur), Niels (I1379)
 
1764 Det står i vigselsprotokollen at han da bodde i København. Familie (F1081)
 
1765 Det står i vigselsprotokollen at han er "opholdende sig" på Nedergaard. OM henne står det kun "på Nedergaard". Familie (F581)
 
1766 Det står ikke noe i vigsels- eller begravelsesprotokoll som identifiserer han som Hans Hansen fra Yggeseth døpt 26. dec 1731. Dette er muligens oppfanget i gårdshistorien for Fogstad eller annen lokalhistorie i Vestfold. Opplysningen trenger dokumentasjon. Hansen, Hans (I4755)
 
1767 Det står ikke oppført noen ektefelle eller barn av henne i DAA 1954. Sehested, Pouline Louise Elisabeth (I9550)
 
1768 Det står ikke oppgitt i DAA hvor hun er død og begravet. Begravelsen i Vor Frelser kirke 27. juni 1794, hvor hun er nevnt, gjelder ikke henne, men hennes bror Niels Christian Friedrichsen. Hun står nevnt ved at han forut for sin død hadde reist på besøk til henne.  Clausdatter, Karen (I6163)
 
1769 Det står Ingeborg Kaas Iffversdatter i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Ingeborg (I2999)
 
1770 Det står Johan Herman Alten i DAA 1917, men var trolig en skrivefeil. Det sto Alter i Pht 1-5, som også er det korrekte. Alter, Johan Herman (I1330)
 
1771 Det står Karen Sophie i vigselsprotokollen og Catharina/Cathrina i barnas dåpsprotokoll. I begravelsesprotokollen står hun kun som "Admiral Kaasis frue". Robring, Karen (Catharina) Sophie (I533)
 
1772 Det står Kirstine i slektstavlen i Pers.hist. tidsskrift 1-5, men i dåpsprotokollen står det helt tydelig Kirsten. Kaas (mur), Kirsten (I775)
 
1773 Det står klart og tydelig "von Levetzow" i vigselsprotokollen. von Levetzow, Vilhelmine Marie Caroline Auguste (I2641)
 
1774 Det står kun "Solveig" i dåpsprotokollen, men "Marthe Solveig" i konfirmasjonsprotokollen. Solberg, (Marthe) Solveig (I8)
 
1775 Det står kun Amalia i vigselsprotokollen. Antakelig var dette det foretrukne navnet. Charisius, Friderice Amalie (I730)
 
1776 Det står kun Dorthe i begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Dorthe Margrethe (I1205)
 
1777 Det står kun Petter i dåpsprotokollen. Vogt, Peter (I5726)
 
1778 Det står Laurits Pedersen Kaas" på Familysearch. Kaas (ukjent opprinnelse), Laurits (I2764)
 
1779 Det står Lieutenant Kaasis Liden datter Charlo??? Amalia i dåpsprotokollen. (1. fornavn ender utydelig, Amalia er helt tydelig.) Kaas (mur), Charlotte Amalia (I612)
 
1780 Det står Magreus som 1. fornavn i dåpsprotokollen. Danneskiold-Samsøe, Magnus (Magreus) Otto Sophus (I3755)
 
1781 Det står Margrethe i dåpsprot. og Margarethe i begr.prot. I Skiensfamilien Flood står det Margarethe. Wright, Margrethe Cudrio (I1723)
 
1782 Det står Niels Johansen Vogt i FT 1801, men Niels Nilsen Vogt i dåpsprotokollen til sønnen Peter og i Store Norske Leksikon. Faren skal være Jan (Johan) Nielsen.  Nielsen (Vogt), Niels (I5728)
 
1783 Det står noen steder Ambrosius, men det korrekte er nok Ambrosia etter hennes farmor. Lous, Sophia Ambrosia (I4373)
 
1784 Det står også 96 år i begravelsesprotokollen. Mechlenbourg, Anna Catharina (I4122)
 
1785 Det står Ole Christensen Disen i Danmrks Adels Aarok 1988-90 s 526. Christensen, Ole (I6168)
 
1786 Det står oppført i folketellingen for Christianshavn kvarter, København som bosatt i Dronningens Gade 216, han 67 år, hun 57 år, begge i 1. ekteskap. Sønnene Lars Hansen Kaas, 28, ugift, og Peter Hansen Kaas 25, ugift - begge tømmermenn ved Holmen, bor hos dem. Familie (F2421)
 
1787 Det står opplysninger i begr.protokollen som må tydes. Kaas (mur), Eric (I1387)
 
1788 Det står Peter i folketellingen 1787, men Peder i vigselsprotokollen. Han mor het Pedersdatter, og hans sønn ble døpt Peder. Kaas (ukjent opprinnelse), Hans Peter (I5919)
 
1789 Det står Povel i dåpsprotokollen, Paul i begravelsesprotokollen, Poul på Wikipedia. Hellesøn (Heltzen), Povel (Paul, Poul) (I6255)
 
1790 Det står riktig fødselsdato men feil årstall i slektsoversikten i da. Pers.hist. tidsskrift 1-5. Schiøtt, Riborg Elline (I1497)
 
1791 Det står Skjee kirke i "Slekten Munthe-Kaas 1848-1998". Dette er feil. I vigselsprotokollen under datoen står det Stokke (som for flere andre brudepar), mens det for andre brudepar står Skjee. Familie (F68)
 
1792 Det står som anmerkning i begravelsesprotokollen: "Gamle Akers kirkegaard. Vogt, David (I1357)
 
1793 Det står Sophie Kirstine i vigselsprotokoll 1709. Kaas (mur), Sophia Kirstine (I1209)
 
1794 Det står spørsmålstegn bak hans plassering i slektstreet i PhT 2-4, som nok betyr at man ikke er sikker på hans herkomst. I DAA 1917 er det ikke markert usikkerhet ved hans plassering. Kaas (mur), Hans Jørgen(sen) (I2763)
 
1795 Det står til Hiortholm og Vestergaard i begr.protokollen. Kaas (mur), Niels (I1379)
 
1796 Det står to datoer for hver dåpsoppføring. Foran den første 4. nov. står det en "D", som må bety dåpsdatoen. Den andre, 14. dec, må være morens gjeninntreden i kirken. (Det er lite trolig at datoene betegner fødsel og dåp, ettersom det for alle går ca. 35-45 dager mellom datoene. Likeledes er det lite trolig at føsrte dato er hjemmedåp, ettersom alle står oppført med begge datoer, og avstanden mellom datoene er såpass lik) Kaas (mur), Charlotte Lovise (I2908)
 
1797 Det står tydelig "90 aar" i en ellers noe utydelig tekst i begr.protokollen. Hvis teksten opplyser at han ble 90 år, er dette enten feil, eller så er oppgitt fødselsår feil. Kaas (mur), Henrik Bielke (I742)
 
1798 Det står tydelig "Heinia Christiana" i dåpsprotokollen og "Heinina Christiana" i vigselsprotokollen. Hun er i Wads sedler registrert som Heinina i forb. med en sak i Rønninge. Raben, Heinia (Heinina) Christiana (I2917)
 
1799 Det står tydelig Girentrud i dåpsprotokollen. Erichsdatter, Girentrud (I9506)
 
1800 Det står tydelig Otte Ditlew i dåpsprotokollen, men i begravelsesprotokollen står det Otto Detlef. Skrivemåten han selv benyttet registreres. Kaas (Kaas-Lehn) (mur), Baron Otto Ditlev (I1489)
 
1801 Det står verken fødselsår eller dødsår på gravstenen. Kaas (mur), Sandor (Alexander) baron (I4011)
 
1802 Det står Vestergaard, Lolland hos Hugo M-K. Det korrekte er Vestergaard, Langeland. von Offenberg, Dorthea Margreta (I2863)
 
1803 Det står vielse 19 feb 1826 i Arequipa på inmigracionsigloxix.blogspot.com. Familie (F1615)
 
1804 Det står Walborg i dåpsprotokollen. Sundt, Valborg Johanne Aurelia Frederikka (I935)
 
1805 Det står Weggert i dåpsprotokollen, Wegger i vigsels- og begravelsesprotokollen. Lie, Wegger (I9281)
 
1806 Det står Wolfgang i dåpsprotokollen, men Wulfgang i senere kirkeprotokoller for barna og 1.hustruen, dessuten hans egen begravelsesprotokoll. I dåpsprotokollen for sønnen av samme navn, er "Wolfgang" overskrevet til "Wulfgang". For ham selv står det Wulfgang.

Ettersom det opplagt har vært en presisering omkring "Wulfgang" kontra "Wulfgang", må man anta at "Wolfgang" som står i dåpsprotokollen for ham i 1724 var en unøyktighet for det navnet foreldrene faktisk ga ham; "Wulfgang". 
Kaas (mur), Wolfgang (I138)
 
1807 Det står, feilaktig, Anne Marie Larsen i Dansk biografisk Lexikon. I begravelsesprotokollen står det Anna Maria Lassen. DAA1917 har feil fornavn på henne - Dorothea. Lassen, Anna Maria (I283)
 
1808 Det står:
Ragna Marta Kirstine i dåpsprotokollen,
Ragna Martha Kirstina i begravelsesprotokollen,
Ragna Martha Kirstine i Pht 1-5, skrevet av hennes ektemann, kun Ragna Martha i M-K-kontakten nr. 4 - 1969, skrevet av hennes sønn. Dåpsprotokoller er bestemmende for hvilket navn et barn er gitt, men skrivemåten kan ofte være feil fordi overleveringen fra foreldrene var muntlig. Vedr. etternavn, for eksempel, kan man ikke basere seg på en feilstaving i en protokoll - som ofte forekommer. "Ragna Martha Kirstine" registreres derfor. 
Hjersing, Ragna Marta Kirstine (I890)
 
1809 Det står: "uægte barn" og "Kammerjunker Henr Valentin Kaas p. Rosendahl udlagtes som Barnefader." Hjemmedåp 20 april. Kaas (mur), Henrik Valentin (I1477)
 
1810 Det står; "d. 22 Oct begravedes Frue Kaases" Brochmand, Magdalene Margrethe (I5962)
 
1811 Det utenomekteskaplige forholdet mellom Gjord Kaas og Birgitte Rosenkrantz må sannsynligvis først ha oppstått etter april 1597, da hennes ektemann Niels Kaas i følge kildene døde. Familie (F331)
 
1812 Det var antagelig han som i 1753 var fenrik ved kapt. Kålunds kompani. Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I366)
 
1813 Det var en ved navn "Søren Monsen, Gmd. [gårdmann] 55 Aar, Ruud" som døde 29 jul 1747 og ble begravet 04 aug 1847 i Nes prestegjeld, Akershus. Det er ingenting som tilsier at dette skulle være den samme, bortsett fra at det bodde personer med navn Kiøstel samme sted. Det var en Kiøstel som var fadder i et av barnas dåp. Monsen, Søren (I13353)
 
1814 Det var fire måneder fra vigselen til fødselen av det første barnet. Familie (F65)
 
1815 Det var kun hjemmedåp, og det er denne som er registrert. Kaas (mur), Inge Mathilde Marie (I3003)
 
1816 Det var muligens to barnebarn etter dette forholdet som i folketellingen for 1787 og 1801 er oppført i husstanden til Friedrich Chr. Kaas (f. 1227), m.a.o. barn av en halvbror av ham. I FT 1787 står det "Henrich Errich Severin Døren, 7" og "Mathias Wilhelm Døren, 5" - "opdrages som deres egne Børn er Fader og Moderløse". I FT 1801 står det "Henrik Ernst Dorn, 22, Lieutenant i Søe Etaten" og "Mathias Wilhelm Dorn, 20, v Asiatisk Comp." Familie (F1268)
 
1817 Det var to faddere med etternavn Kaas. Den enes fornavn er ikke tydet. Den andre het Otte, antakelig farens bror. Kaas (sparre), Jens (Jensen) (I5966)
 
1818 Det var trolig han som ble konfirmert som "Page" i Friederichsberg slott under Hof og Slot 19 april 1739. Kaas (mur), Friderich Christian (I444)
 
1819 Dets første togt gik til Dansk Vestindien, hvortil man ellers ikke havde udsendt orlogsmænd siden krigsafslutningen i 1783. Lougen afsejlede fra København i april 1793 og tilbragte et begivenhedsrigt års tid på stationen i Vestindien. Under kommando af kaptajnløjtnant Hans Michael Kaas drev man vellykket jagt på kapere i farvandene omkring de tre danske øer, og man kom nogenlunde helskindet gennem en orkan, men forskellige smitsomme sygdomme ramte besætningen, hvoraf 61 blev alvorligt syge og 18 døde. I august 1794 var Lougen tilbage i København. Inden kommandoen kunne stryges, måtte man dog lige sejle de halvandet hundrede rebelske tømmersvende, som havde strejket i København, i landsforvisning til Lübeck.
Kilde: Orlogsbriggen Lougen, 18 kanoner, 1791-1802 av
Palle Thilo, tidsskriftetkulturstudier.dk
 
Kaas (mur), Hans Michael (I1544)
 
1820 Dette ekteskapet var barnløst. Familie (F1130)
 
1821 Dette kan være den samme som Christen Hansen Holm som hun blir gift med i 1698. Familie (F1481)
 
1822 Dette årstallet, som er angitt av kilder må betraktes som et anslått fødselsår. Hennes siste barns fødsler tilsier at hun ble født noen år senere. Bielke, Sophie Amalie (I507)
 
1823 Digitalarkivet - Gravminner oppgir død 11 feb 1973 Munthe-Kaas, Hans (I945)
 
1824 Digitalarkivets database "Døypte i Ofoten prestegjeld 1699-1711" viser at det ikke er født andre mulige i perioden. Torstensdatter, Maren (I5207)
 
1825 Dipkl. soc. pol.
Disponent i A/S Norske Konfectionsfabrikker.
Eneinnehaver av Fa. Lillehammerklær. 
Munthe-Kaas, Hans (I936)
 
1826 Diplomat. Studerte jus ved Universidad Nacional Mayor de San Marcos, og gikk deretter i diplomatisk tjeneste i Sør-Amerika og Europa. Han var utenriksminister visstnok i flere perioder, dessuten konsul i Paris, London og Nantes. (Informasjonen er hentet fra arkivet Courret, i følge kilden inmigracionsigloxix.blogspot.com). de Althaus (mur), Emilio Dartnell (I4200)
 
1827 Direktør ved Ustaoset hotell. Cappelen, Christian (I1035)
 
1828 Direktør, president i De norske Livsforsikringsselskabers Forening.
 
Munthe-Kaas, Peter Herføll (I872)
 
1829 Direktør.
 
Nielsen, Aage Stig (I974)
 
1830 Direktør. Harboe, Waldemar (I3502)
 
1831 Direktør. Sell, Einar (I3504)
 
1832 Dis-ForumDIS-Danmark (http://www.dis-danmark.dk/forum/read.php?1,465692,694933#msg-694933):
"I Danmarks Adels Årbog 1923 fremkom et tillæg vedrørende slægten FLEMMING, behandlet i "Danmarks Adels Aarbog" 1892:
"HERMAN FLEMMING havde af første ægteskab en datter, ANNE til GJENDERUP, første gang gift med JØRGEN NAVL til Vesterby (død 1505/06), anden gang med NIELS KAAS til Ølby 1511."

Formodningen om, at CHRISTEN OLUFSEN SOMMER til Gjennerup var gift med ANNE HERMANSDATTER FLEMMING, kaldet SOMMER eller SOMMERS, kan synes bekræftet af, at hendes datter SOPHIE NIELSDATTER KAAS fik tilskødet 2 gårde på Sjælland af CHRISTEN SOMMER - samt af, at at moderen skrev sig til Gjennerup.

 
Sommer, Christen Olufsen (I3351)
 
1833 Disponent, generalagent. Munthe-Kaas, Erik (I901)
 
1834 Disponent, vicekonsul.
Ridder av Dannebrogordenen.
 
Aall, Cato Nikolai Benjamin (I1098)
 
1835 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Halvorsen, Martin (I1132)
 
1836 Distriktslege.
Fra begynnelsen av 1843 konst. distriktslege i Land og Hadeland.
17 feb 1844 utnevnt til distriktslege i Nordre Østerdalen, der han bodde i Tynset pr.gjeld.
16 jul 1845 etter ansøkning forflyttet til Søndre Østerdalens Lægedistrikt, hvor han virket til sin død. 
Munthe, Christopher Pavels (I3649)
 
1837 Dobbeltbryllup med Christiane Charlottes lillesøster Frederikke Amalia som giftet seg med Uldrich Christian Kaas. Familie (F1206)
 
1838 Dobbeltbryllup med Frederikke Amalias storesøster Christiana som giftet seg med Friderich Michael Krabbe. Familie (F290)
 
1839 Dobbeltbryllup med hennes søster Else Cathrine Reichwein og hans bror Christopher Christian Huitfeldt. Familie (F2299)
 
1840 Dobbeltbryllup med hennes søster Ingeborg Christine Reichwein og hans bror Valentin W H Huitfeldt. Familie (F2300)
 
1841 Dobbeltbryllup med Peder Radich og Sophie Røring.
"Viet Hieme i Huuset, efter Kongebev. paa Holts Præstegaard." 
Familie (F950)
 
1842 Dobbeltbryllup med Søren Larsen Bugge og Gietsken Edvardine Røring.
"Viet Hieme i Huuset, efter Kongebev. paa Holts Præstegaard." 
Familie (F2017)
 
1843 Domprost Udsen, Anders (I2466)
 
1844 Dorothe står i kirkeboken for Nyborg 1. nov. 1677, da hun bar et barn til dåpen. Juul, Dorthe (Dorothe) Ovesdatter (I2911)
 
1845 Dorothea Maria Holgersdatter Olivarius i flg.
genealogy.arga.dk og Hugo M-K's slektstavle. 
Olivarius, Dorothea Marie Holgersdatter (I1481)
 
1846 Dorthe Knudsdatter Urne i flg. Vestraat.net Urne, Dorthe (I2486)
 
1847 Dorthe solgte en fjerdepart i Lyngholm til sin svoger Hans Axel Pors i 1700.  Kaas (sparre), Palle (I1252)
 
1848 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Zanna, Giacomo (I1155)
 
1849 Dr. juris og professor ved Universitet i Budapest. Medlem av det ungarske overhus. Kaas (mur), Niels Albert baron (I3813)
 
1850 Drept 1542 av Peder Stygge (Rosenkrantz) Mogensen (mur), Niels (I290)
 
1851 Drept av Albert Skeel.
"Paa Pinsemarkedet i Aalborg 1600 kom han i Klammeri med Niels Juul til Kongstedlund, hvem han gav Banesaar. Albert Skeel flygtede ud af Riget, men det lykkedes at tilfredsstille den dræbtes Slægt, som fik en stor Sone, 2000 Rigsdaler og han slap for videre Tiltale." 
Juul, Niels (I2446)
 
1852 Drept av sjørøvere i Middelhavet. Lem, Ahasverus (I2784)
 
1853 Drept natten til 14.august 1624 på Nytorv i Viborg av Peder Basse, "en av Johan Rantzau til Estvadgaards Folk", som ble "rettet" [henrettet].  Kaas (mur), Eggert (I356)
 
1854 Drept på Dahlberg, Ofoten, under de alliertes bombardement av Bjerkvik og området omkring før landsettingen av allierte styrker.
Kilde: bjerkvik.gs.nl.no/natta.htm - som refererer til "Ofoten III" av Magnus Pettersen. 
Lindahl, Anna Petrine (I3571)
 
1855 Drept. Andersen, Offe (I1944)
 
1856 Drepte Grev Gert i Randers. Ebbesen (Bild), Niels (I2387)
 
1857 Drepte i 1559 sin svoger, Oluf Rytter, "f. Kabbel", gift med hans kones søster Ide Munk. Kaas (sparre), Niels (I2026)
 
1858 Drepte noen år før sin død i nødverge Peter Ratke, en borger i Christiania. Garmann, Willum (I5860)
 
1859 Drepte sin bror Schack på et vertshus i Viborg. Ble frikjent i Højesteret. Brockdorff, Henrik (I2693)
 
1860 Drev firmaet "Carl E. Rønneberg & Sønner" (eksport knyttet til klippfisk).
 
Rønneberg, Rasmus Gerhard (I1559)
 
1861 Dronning av Danmark 1752-1766. von Braunschweig-Wolfenbüttel, Juliane Marie (I3899)
 
1862 Drost.
Nevnt 1268 
Nielsen, Uffe (I1963)
 
1863 Dyrlege, dr. med. vet. Bendtsen, Herluf (I1469)
 
1864 Då både Christoffer Munthe og kona døydde av ein farsott i 1793, viste det seg at dei m.a. eigde kyrkja i Hafslo. Skiftet etter dei to gjekk på auksjon, og Munthe-eigedomen i Årøy og det dei eigde elles i Sogn vart stykka opp.
Garden i Årøy vart i 1794 kjøpt av kremmar Henrik Ludviksson Nitter (fødd 1751) frå Solvorn. Han flytta til Årøy og dreiv den store eigedomen i 17 år.

Men i 1811 tok ein frå Munthe-slekta tilbake Årøy på odel. Det var Gerhard Christoffersen Munthe (fødd 1791-1878), som hadde vakse opp i Kroken. Nitter måtte etter dette flytte tilbake til Solvorn.
(Hentet fra NRK Fylkesleksikon)

Munthe gifta seg med Sigrid Odnes, og eitt av dei sju borna deira var den kjende kunstmålaren Ludvig Munthe.
Den eldste guten i syskenflokken, Christoffer Hartvik Munthe (1838-1925) overtok Årøy. 
Munthe, Gerhard (I1594)
 
1865 Dåp ikke funnet dette året i Ofoten. Olsdatter, Beret (I5205)
 
1866 Dåp ikke funnet i Domkirkens protokoll. Kaas (mur), Cecilie Hermana (I166)
 
1867 Dåp ikke funnet i Farsunds kirkeprotokoll. Det står at han er født 21. jan. 1842 i vigselsprotokollen (Kongsberg). Klouman, Hans Henrik Gerhard (I6435)
 
1868 Dåp ikke funnet i Hof 1720 eller 1721. (Født 1720 i Hof i følge Familysearch.) Laerssøn, Laers (I4760)
 
1869 Dåp ikke funnet i Holmen, Frederik, Frederiks tysk, Helliggeiste, St. Petri, Trinitatis, Vor Frelser eller Vor Frue i København i 1741. Fabritius, Susanna Jacobi (I1175)
 
1870 Dåp ikke funnet i Hurum i 1857 eller -58. Blichfeldt, Truls Hartvig (I6100)
 
1871 Dåp ikke funnet i Oslo domkirke. Pay, Otto (I2967)
 
1872 Dåp ikke funnet i Vestre Aker/Ullerns dåpsrotokoll 1906 eller 1907. Munthe-Kaas, Carl Ragnar (I925)
 
1873 Dåp ikke funnet i Vor Frelser 1856 tom. 1858, i Aker 1856-57 eller i Garnisonmenigheten 1856-57. Olsen, John Olaus (I10777)
 
1874 Dåp ikke funnet i Vor Frelser kirke eller Akerhus Slotskirke 1788-1790. Nissen, Christopher Overbech (I9279)
 
1875 Dåp ikke funnet i vor Frelsers kirkeprotokoll. Holter, Kirsten (I6208)
 
1876 Dåp ikke funnet i Vår Frelser kirke, Christiania i 1685. Vogt, Sophie Cathrine (I5721)
 
1877 Dåp ikke funnet i Øyestad, Aust-Agder. Flood, Marie Christine Bowman (I9434)
 
1878 Dåp ikke funnet i Øyestads kirkeprotokoll. Herlofsdatter, Inger Susanne (I9429)
 
1879 Dåp tidligere oppgitt til 19 aug 1733 er ikke funnet, derimot finnes barn døpt "Grethe" 15. aug 1739 i Nykirken med foreldre "Jan" Forman og Mette Jensdatter. Ved dåp året før er faren registrert med navnet Johan Cornelius - det samme som Herman og "Grethes" 1. sønn. Ytterligere bekreftelse på at dette er rette foreldre fås ved at datter nr. 2 heter Mette etter sin mormor,

Da er det er nærliggende å anta at barnet døpt "Grethe" i 1739 er Hermans (fremtidige)hustru. Fødselsåret 1733 for Hermans hustru må dermed være feil. Dette kan være et resultat av forvirringen vedr. foreldrene. Feil årstall uderstøttes av at Hermans hustru gikk gravid med Ahasverus i 1781. Men det kan også være en datter av de samme foreldrene døpt i 1736-37 med navn Margrethe Magdalene - men et annet sted enn Bergen. Grethes fadder med navn Grethe Mallene Forman, som fremkommer ved dåpen i 1739, kan ikke være Hermans hustru, fordi denne må være født så tidlig at en graviditet i 1781 (Ahasverus) er helt usannsynlig. Dette er nok heller personen Hermans hustru er oppkalt etter. Det er for øvrig usannsynlig at Hermans hustru hadde kalt seg Grethe hvis hun hadde (hatt) en søster ved navn Grethe. Det er derimot tenkelig at hun er døpt Grethe, men siden har benyttet Margrethe eller blitt mistolket til egentlig å hete det i enkelte sammenhenger. 
Foorman (Forman), Margrethe Magdalene (I154)
 
1880 Dåpen ble i følge protokollen utført "?: p. Circums..". (Første tall/bokstav er ikke tydet. ) Dette må være 1. søndag etter nyttår (Circumsionis), 3. januar, ettersom senere dåpsdager telles etter Hellig tre kongers dag (Epiphan Domini) som var 6. januar.
Siste opplysning; "int: d: 10 Feb" betyr at moren ble introdusert igjen i kirken 10. februar. 
Schelven, Janus Claudius (I2301)
 
1881 Dåpen er ikke funnet - verken i ministerialbok eller klokkerbok. Sverdrup, Bernt (Bent) Anker (I6183)
 
1882 Dåpen er ikke funnet i dåpsprotokollen. Olsen, Anthon Martin (I6034)
 
1883 Dåpen er ikke funnet i Hellig Trefoldigheds kirke, Christiania domkirke f.o.m. 1655 t.o.m. 1667. Ellingsdatter (Engvoldsdatter), Maren (I1115)
 
1884 Dåpen er ikke funnet i Helligånds, Hof og slot, Holmen, Vor Frue, Garnison, Frederiksberg eller Frederiks tyske kirke. Kaas (mur), Ida Constance (I1498)
 
1885 Dåpen er ikke funnet i kirkeprotokollen for Hof fra 1754 til 1760, men en ny gjennomgang er nødvendig. Hansdatter (Haugestad), Maren (I4753)
 
1886 Dåpen er ikke funnet i Kundby i 1783. Løvenskiold, Carl Severin C H (I2051)
 
1887 Dåpen hennes er ikke funnet på begynnelsen av 1700-tallet. Kirkeboken er generelt mangelfull, og for årene 1712 og 1713 mangler den helt. Sannsynligheten taler for at hun er født da. Gabrielsdatter, Karen (I5203)
 
1888 Dåpen skjedde i følge protokollen Hellig Tre Kongers Dag - som det året var 6. januar. Kaas (mur), Johan Reinert (I797)
 
1889 Dåpsdagen er oppgitt til Dom Oculi (for denne og dåpene over) som i 1767 var 22. mars. Hansen, Gulbrand (I4182)
 
1890 Dåpsdato er ikke synlig på det scannede oppslaget av dåpsprotokollen. Bruun, Jens Jørgensen (I9491)
 
1891 Dåpsdato er ikke synlig på det scannede oppslaget av dåpsprotokollen. Bruun, Johan Friderich (I9490)
 
1892 Dåpsdato står ikke i protokollen for henne og en til. Pga. fødselsdatoen på den andre kan ikke begge være født 1. september som den foran disse som har dåpsdato. Aronsdatter, Mallena Berg (I5221)
 
1893 Dåpsdatoen er overskrevet i protokollen. Forstørrelse viser at det står 23. januar. Mørch, Helga Fredrikke (I2968)
 
1894 Dåpsdatoen er utydelig - ser ut som 28/8. Første siffer er definitivt 2, andrek kan f.eks. være 3 eller 5 - altså 23. eller 25. Siste siffer, måneden ser tydeligere ut som 8-tall, pg uitfra dåp foran og bak, blir dette mer sannsynlig, ettersom det må være mellom juni og september. Bruun, Boel Kirstine (I9487)
 
1895 Dåpsoppføring ikke funnet i Strømsø eller Bragernes dette og neste år. Sellæg, Anne Henriette (I916)
 
1896 Dåpsoppføringen står under ""Uægte" fødte og døpte. Dette er den eneste innenfor 1802-1806 i sognene i Vinger hvor døpenavnet er Karen Christine (e.l.). Dessuten oppgis barnefaren med fornavnet, Anders, som samsvarer med det patronyme etternavn hun er oppført med senere. Andersdatter, Karen Christine (I2659)
 
1897 Dåpsprotokoll både for gutte- og jentebarn for Roholte kirke gjennomsøkt med tanke på ukjente barn i perioden 1815-1825. Familie (F554)
 
1898 Dåpsprotokollen begynner på datoen 27 april 1716. Hun er ikke oppført etter dette. Flood, Hedevig Pedersdatter (I9399)
 
1899 Dåpsprotokollen er felles for kirkene i sognet. Ved hver dåpsregistrering står det en forkortelse for hvilken kirke dåpen er utført i. I dette tilfellet A. K. som betyr sognets hovedkirke, Asker kirke.

Det var også kirke på hjemstedet, Bærums Verk (der paret ble gift). Men Asker kirke ble sannsynligvis valgt fordi den hadde ekstra plass eller fordi reiseveien for besøkende var enklere. Det styrker også muligheten for at barnet ble født i Christiania.  
Kaas (mur), Frederica Elisabeth C. (I1187)
 
1900 Dåpsprotokollen er ikke funnet i noen av kirkene. Munthe-Kaas, Peter Herføll (I868)
 
1901 Dåpsprotokollen er meget utydelig, men første fornavn er opplagt Ventzel eller Ventsel. Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I610)
 
1902 Dåpsprotokollen er meget utydelig, men konklusjonen må være at det står (døpt) 1. juni. Det ser absolutt ikke ut til at det står 18. juli, slik DAA 1917 opplyser. Kaas (mur), Malte (I547)
 
1903 Dåpsprotokollen er noe komplisert å tyde. Trolig står det:
"1. April døbt ved Næs Sabina Ullershougs, Major Fremings næstsyskendb: og Piiges uægte b: Anna Magrete Faddere: Inger Frydenlund, Maria Gunersdtr: Ullershoug, Sacharias, Gulbrand og Lars Ols: Ullershoug. Til b:fad; andgav hr. Maj. Freming i sin skriv: av 31. Marti hr. Oberstl. og generalkrigskornisseir Brøchers tiener Halvor Hansen, men intet blev meldt i brev eller ved daapen hvor og hvem xxx Halvor ellers var. Leiermalet beg. paa Ullershoug i May: Juni xxx. 
Kaas, Anna Margrete (I5916)
 
1904 Dåpsprotokollen gir inntrykk av at presten opprinnelig skrev Wolfgang, men at o-en er overskrevet av en "u", slik at navnet ble Wulfgang. Også farens navn står her skrevet som Wulfgang (uten korrigering). I farens dåpsprotokoll står det tydelig "Wolfgang". Kaas (mur), Wolfgang (I282)
 
1905 Dåpsprotokollen tydes til at hun er født 27. juni og hjemmedøpt 28. juni. Kaas (mur), Sophie Helvig (I1532)
 
1906 Dåpsprotokollene bringer forskjellige fornavn på Mogens Kaas' hustru. I en dåp i Nyborg kirke 11. oct 1676 oppgis blant fadderne "Capt. Mogens Kaas og hans frue fr. Beate Skinkell". I dåpen til sønnen Lauridtz Kaas står hun som Agathe Skinchel. I dåpen til siste registrerte barn av Mogens, Knud Christian, står morens navn oppgitt som Agneethe Skinkel. Det er imidlertid tilstrekkelig dokumentasjon for at hun het Agathe.

Hun hadde imidlertid en søster ved navn Agnete, som overtok Gierskov med alle dens skatterestanser fra broren Niels - rett før den ble inndratt til kronen pga. skatterestanser.  
Familie (F151)
 
1907 Dåpsprotokollens skrivemåte. Danneskiold-Samsøe, Lovise Sophie (I3870)
 
1908 Minst en nlevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Familie (F11163)
 
1909 Dåpssted Stavanger har blitt oppgitt i kilder. Dette er altså feil. Kaas (mur), Wentzel Rothkirch (I610)
 
1910 Dåpstedet er vondt å tyde. Ser ikke ut som det er en av kirkene. Olsen, Thore Andreas (I5997)
 
1911 Dåsprotokoll Tune ikke tilgjengelig scannet. Strømsæther, Haakon (I1099)
 
1912 Død 09 jun 1708 i flg. "Katalog over Malede Portræter i Norge 1886". Christopherssøn (Munthe), Ludvig (I722)
 
1913 Død 1. nov. 1728 i følge dansk Pers.hist. Tidsskrift rekke 3, bind 1 (svigersønnen von der Weyde). Dette er lite sannsynlig når begravelsen skjedde 3. desember.

Datoen for død (og korrekt begr.dato er oppgitt i DIS-forum, DIS Norge (uten kildehenv.). 
Schmidt, Johan Georg (I316)
 
1914 Død 10 Jul 1847 i følge DAA1917. Kaas (mur), Ervin (I3993)
 
1915 Død 12 timer gammel. Kaas (mur), Sophia Elisabeth (I3064)
 
1916 Død 1552 i følge Reventlow.dk Høeg (Banner), Anne Nielsdatter (I2061)
 
1917 Død 1582 i flg Vårfrukyrkan i Visby som omtaler gravstenen.
Det sannsynlige er at Inger Tidemann døde i 1577, slik andre kilder påstår, og at gravstenen kom i 1582. 
Tidemand, Inger (I1429)
 
1918 Død 1601 i flg. Dansk biografisk Lexikons omtale av ektemannen Bjørn Kaas. Rotfeld, Christence Nielsdatter (I481)
 
1919 Død 1634-37 i flg Landmark Hundermark, Anne (I570)
 
1920 Død 1638 i flg. Hugo M-K's slektstavle, Dette er trolig feil, ettersom sønnen Chr. Gaas står som eier av Vejstrup fra 1623 Gaas, Niels (I503)
 
1921 Død 1684 i flg. fynhistorie.dk Kaas (mur), Rudbek (I734)
 
1922 Død 1838 oppgitt i et forum. Magnussen, Ole (I5996)
 
1923 Død 24 Dec 1762 i flg. genealogy.hagerup.com/ Kaas (mur), Karen Malene (Magdalena) (I137)
 
1924 Død 26 Mar 1581 i følge uregistrert kilde. Rotfeld, Christence Nielsdatter (I481)
 
1925 Død 3. apr. 1909 i følge avskift av gravstenen gjengitt i M-K-kontakten nr 3. Kaas (Munthe-Kaas), Cecilie Kirstine (I174)
 
1926 Død 44 år gammel. Marsvin, Margrethe (I3198)
 
1927 Død 7. jun 1908 i følge avskrift av gravsten gjengitt i M-K-kontakten nr. 3. Begravelsen er ikke funnet i noen kirkebøker. Kan dato på gravstenen være feil avskrevet? Kaas (Munthe-Kaas), Margaretha Magdalena (I170)
 
1928 Død 8 uker gammel i følge begravelsesprotokollen. Dette stemmer ikke med dåps- og begravelsesprotokollen.
 
Kaas (mur), Marie Mangor (I273)
 
1929 Død av "Gigt". Pedersen (Næss), Vilhelm (Willum) (I5001)
 
1930 Død av "Tæring". Olsdatter, Anna Maria (I6032)
 
1931 Død av blindtarmbetennelse. Lindahl, Harald Torgrim (I4967)
 
1932 Død av hjerneslag i flg. begravelsesprotokollen. Blichfeldt, Frederich Emil (I179)
 
1933 Død av kopper i følge opplysninger gitt av broren Ahasverus i 1857. Kaas (mur), Maria (I263)
 
1934 Død etter 1500 utifra resonnementene omkring Mogens barns mødre og deres fødselår. Neppe mye etter fordi Mogens har fått barn med neste hustru. Kaas (sparre), Gertrud Nielsdatter (I36)
 
1935 Død etter 1570 i flg. Landbohistorisk selskap (Adkomstregistrering) og Gravstenogepitafier.dk. Dyre, Frands Iversen (I1864)
 
1936 Død etter 1605 i følge finn.holbek.dk. Kaas (sparre), Gabriel (I3249)
 
1937 Død etter juli 1652 i følge Pers. hist. Tidsskrift 1-5. Kaas (sparre), Mogens (I849)
 
1938 Død gammel som ugift. Kaas (sparre), Kristence (I3291)
 
1939 Død i barselseng. Tuchsen, Maria (I3708)
 
1940 Død i barselseng. Arentsdatter, Christina (I6405)
 
1941 Død i slaget ved Svarteraa under Maurids Podebusk.
 
Norby, Bent (I1509)
 
1942 Død liten. Kaas (mur), Anna (I353)
 
1943 Død liten. Kaas (mur), NN - datter av Iffver Kaas (I3091)
 
1944 Død liten. Giedde, Margrethe (I5774)
 
1945 Død natten før 28. desember i følge Nygaards sedler i avskrift av skiftet etter henne. de Rodriguetz, Malene Sibylla (I146)
 
1946 Død og begravet samme dag i flg kilden. Torgersen, Peder (I1619)
 
1947 Død som barn Kaas (mur), Erik (I350)
 
1948 Død som barn. Kaas (mur), Eleonora (I1500)
 
1949 Død som liten. Trolig død sammen med foreldrene på reise fra Newcastle, Australia til Valparaiso i Chile etter 3. desember 1895. Begravelsesprotokoll i Tjøme er ikke kontrollert for eventuell begravelse før foreldrenes reise. Andersen, Hans Munthe-Kaas (I3124)
 
1950 Død ugift. Kaas (sparre), Peder (I839)
 
1951 Død ugift. Kaas (sparre), Pernille (I3213)
 
1952 Død ugift. Kaas (sparre), Ide (I2404)
 
1953 Død ugift. Kaas (sparre), Edel (I3241)
 
1954 Død ugift. Kaas (sparre), Jørgen (I3248)
 
1955 Død ugift. Kaas (sparre), Edel (I3253)
 
1956 Død ugift. Kaas (sparre), Jens (I3426)
 
1957 død under et besøk i Skien. Pedersdatter, Inger (I1782)
 
1958 Død ung i flg. Hugo M-K's slektstavlei Pht 1-5. Kaas (mur), Hilleborg (I1385)
 
1959 Død ung. Høegh (Banner), Frederik Christian (I543)
 
1960 Død ung. Kaas (sparre), Erik (I2670)
 
1961 Død ung. Kaas (mur), Jørgen (I1195)
 
1962 Død utenlands. Kaas (sparre), Eggert (I850)
 
1963 Død ved beleiringen av Namur. Kaas (sparre), Frederik (I475)
 
1964 Død «av Sidesting gammel 64 Aar» Bechman, Cathrine (I2322)
 
1965 Dødd 1558 i flg Reventlow.dk. Rotfeld, Jens Nielsen (I2063)
 
1966 Døde "af Copper og barsleseng fra Nyhavn" i følge begravelsesprotokollen. Charisius, Sophia Elisabeth (I774)
 
1967 Døde "av alderdom og svakhet" Post, Carl Ludvig (I2960)
 
1968 Døde 1632 i flg Roskildehistorie og 22 okt 1632 i flg DAA.
 
Hundermark, Ellen/Eline (I573)
 
1969 Døde 22. Dom. Trin. - som det året var 6. nov. - klokken 5 om morgenen. Brorson, Sara (I4359)
 
1970 Døde 48 år gammel i følge begravelsesprotokollen. von Offenberg, Hans Christoffer (I1400)
 
1971 Døde av "Alderdomssvækkelse". Simonsen, Niels (I2658)
 
1972 Døde av "krampe". Munthe-Kaas, Hans (I873)
 
1973 Døde av "langvarig Svaghed". Kaas (mur), Friderich (I1492)
 
1974 Døde av "lungetuberkulose". Lindahl, Sandra Antonette Margrete (I3575)
 
1975 Døde av "Myocarditis" - betennelse i hjertemuskelen. Olsen, Karen (I87)
 
1976 Døde av "nervefeber", dvs. tyfoidfeber. Mourier, Charles Frederich (I3756)
 
1977 Døde av alderdom, 79 1/2 år gammel. Kaas (mur), Mette Christine (I266)
 
1978 Døde av alderdom. Kaas (mur), Ulrica Mathilda (I1483)
 
1979 Døde av alderdomssvakhet samme dag som Frederik Julius Kaas. Nilson, Kirsten (I1182)
 
1980 Døde av Apoplexia cerebri - hjerneslag. Fürst, Antoinette (I887)
 
1981 Døde av bronkitt. Gumundsdatter, Elen (I4175)
 
1982 Døde av feber i følge begravelsesprotokollen. Kaas (mur), Wentsel Rothkiær (I425)
 
1983 Døde av kolera. Clauson (Clauson-Kaas), Friderich (I1188)
 
1984 Døde av kreft. Hansdatter (Haugestad), Maren (I4753)
 
1985 Døde av lungebetennelse. Andersen (Thormodsæter), Aadne (Arne) (I86)
 
1986 Døde av lungebetennelse. Kaas (Munthe-Kaas), Ahasverus (I155)
 
1987 Døde av lungebetennelse. Munthe-Kaas, Peter Herføll (I868)
 
1988 Døde av nyresykdom i følge begravelsesprotokollen. von Clausewitz, Auguste M C (I180)
 
1989 Døde av Pneumonia in senilitate. Holsten, Friderich Christian (I1486)
 
1990 Døde av tyfus samtidig med sin mann
Skifte 17 apr 1793
3 barn 
Munthe, Mette Andrea Rieck (I225)
 
1991 Døde etter april 1753 (ref
pantebok 7B, se s. 6 her) 
Jørgensen (Brun), Jens (I9469)
 
1992 Døde høyst sannsynlig som følge av barselen 11. juli samme år. Schancke, Ottilie Dorothea (I3053)
 
1993 Døde i barsel. (Komplikasjoner "nogle dager" før fødselen. Barselen tok flere dager. Teksten i barnets dåpsprotokoll er vanskelig å tyde).) Brorson, Sara (I4359)
 
1994 Døde i barselseng. Kaas (sparre), Margrete (I3442)
 
1995 Døde i et forlis med sin sønn Willum utenfor Lister [trolig Lista]. Buck, Margrethe (I2725)
 
1996 Døde i et forlis ved Lister [Lista] med moren. Garmann, Willum (I2723)
 
1997 Døde i følge begr.prot. av Morbus Brighti, et eldre navn for Streptokokkbasert Glomeru Lonefrit, dvs en type nyrebetennelse. Schiøtt, Riborg Elline (I1497)
 
1998 Døde i leiren ved Kolding. Markdanner, Henrik (I1373)
 
1999 Døde i Preetz kloster, Schleswig Holstein. Kaas (sparre), Margrethe (I3200)
 
2000 Døde i sin første barselseng. Barnet døde også (eller var dødfødt). Werenskiold, Matthea Catharina (I4135)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Neste»